Presek

Osnovne informacije

Omejitve
 • Čas: 2 s
 • Spomin: 128 MB
Avtor:
 • Vid Kocijan
 • UPM 2018

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

V ravnini se nahajata pravokotnik, poravnan s koordinatnimi osmi, in krog. Najti želimo poljubno točko iz njunega preseka, ali pa ugotoviti, da je njun presek prazen.

Vhodni podatki

V prvi vrstici je podano število testnih primerov T. Sledi T vrstic s primeri.

Vsak primer je opisan s 7 števili, ločenimi s presledki: x_1, y_1, x_2, y_2, x_k, y_k in r. Pri tem sta (x_1, y_1) koordinati spodnjega levega oglišča pravokotnika, (x_2,y_2) sta koordinati zgornjega desnega oglišča pravokotnika, (x_k,y_k) sta koordinati središča kroga, r pa je njegov polmer.

Omejitve vhodnih podatkov

 • 1 \leq T \leq 100
 • Vsi vhodni podatki so cela števila.
 • -100 \leq x_1,y_1,x_2,y_2,x_k,y_k \leq 100
 • 1\leq r \leq 100
 • x_1 < x_2
 • y_1 < y_2

Kot je razvidno iz zgornjih omejitev, je ploščina likov vedno neničelna.

Izhodni podatki

Program naj za vsak primer na vhodu izpiše koordinati poljubne točke iz preseka. Če take točke ni, naj program izpiše niz "Presek je prazen".

Primer

Vhod

3
0 0 1 1 2 0 1
-1 -1 1 1 1 0 1
-1 -1 1 1 2 2 1

Izhod

1 0
0.5 0.1
Presek je prazen

Komentar

V prvem primeru se lika dokata v natanko eni točki in sicer (1,0).
primer1

V drugem primeru je presek večji in lahko izberemo poljubno točko iz njega (rešitev torej ni enolična).
primer2

V tretjem primeru je presek prazen.
primer3

Tip: Log in to
 • submit and test your solution
 • post or read questions and answers about this task