Droni

Osnovne informacije

Omejitve
 • Čas: 1 s
 • Spomin: 128 MB
Avtor:
 • Vid Kocijan
 • UPM 2018

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Za delo v skladišču smo kupili nove drone. Želimo jih preizkusiti. Zamislili smo si naslednji test letenja: Dva drona bomo postavili nekam v skladišče in jima določili končne koordinate. Nato bomo opazovali njun let do teh koordinat. Ker so droni dragi, se želimo za vsako ceno izogniti trčenju. Doletela vas je odgovorna naloga in sicer napisati morate programa za oba drona. Podane so začetne in končne koordinate obeh dronov, vaš program pa naj izpiše pot obeh dronov, tako da se drona nikoli ne znajdeta na istih koordinatah ali izmenjata svojih lokacij (tj. trčita).

Naloga

Program naj prebere začetne koordinate drona 1 in drona 2 ter izpiše zaporedje pozicij obeh dronov, tako da veljajo naslednje lastnosti:

 • Prvi poziciji dronov sta enaki njunim začetnim koordinatam.
 • Zadnji poziciji dronov sta enaki njunim končnim koordinatam.
 • Zaporedni poziciji drona se lahko razlikujeta v največ eni koordinati in to za največ 1 (dron se torej lahko premakne za največ 1 v smeri x, y ali z; diagonalni premiki niso mogoči). Dron lahko vedno stoji na mestu.
 • Drona se ob istem času nikoli ne smeta nahajati na isti poziciji.
 • Drona nikoli ne smeta izmenjati lokacij (da bi se prvi dron ob času t nahajal na lokaciji A in drugi na lokaciji B, ob času t+1 pa prvi na lokaciji B in drugi na lokaciji A).
 • Seznam obiskanih koordinat ni daljši od 7000 vrstic.
 • Absolutna vrednost koordinat dronov na nobeni točki ne preseže 10^6.

Vhodni podatki

V prvi vrstici se nahaja 6 celih števil. To so X_1, Y_1 in Z_1, tj. koordinate začetne pozicije prvega drona, in X_2, Y_2 in Z_2, tj. koordinate končne pozicije prvega drona.

V drugi vrstici sledi enak opis začetne in končne pozicije drugega drona.

Zagotovljeno je, da bodo začetne koordinate prvega drona različne od začetnih koordinat drugega drona. Prav tako je zagotovljeno, da bodo končne koordinate prvega drona različne od končnih koordinat drugega drona.

Absolutna vrednost nobene koordinate ne bo presegla 1000.

Izhodni podatki

Izpišite seznam obiskanih koordinat (glejte primere za obliko izpisa), tako da ustrezajo zahtevam naloge. V i-ti vrstici naj se nahajajo koordinate prvega in drugega drona ob času i.

Primeri

Vhod

0 0 0 2 2 2
1 1 2 0 0 0

Izhod

(0 0 0) (1 1 2)
(1 0 0) (1 1 1)
(1 1 0) (0 1 1)
(1 1 1) (0 1 0)
(1 1 2) (0 0 0)
(1 2 2) (0 0 0)
(2 2 2) (0 0 0)

Vhod

-2 0 0 1 0 0
3 0 0 -1 0 0

Izhod

(-2 0 0) (3 0 0)
(-1 0 0) (2 0 0)
(0 0 0) (1 0 0)
(1 0 0) (1 0 -1)
(1 0 0) (0 0 -1)
(1 0 0) (-1 0 -1)
(1 0 0) (-1 0 0)

Vhod

0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0

Izhod

(0 0 0) (1 0 0)
(0 1 0) (0 0 0)
(1 1 0) (0 0 0)
(1 0 0) (0 0 0)

Komentar

Podane rešitve zgornjih primerov niso edine možne.

Tip: Log in to
 • submit and test your solution
 • post or read questions and answers about this task