Kronogram

Osnovne informacije

Omejitve
 • Čas: 2 s
 • Spomin: 256 MB
Vsebovana v: Avtor:
 • Nino Bašić

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Kronogram je napis (običajno jih najdemo na spomenikih), v katerem je zakodirana letnica dogodka, ki ga spomenik obeležuje. Letnico dobimo tako, da seštejemo vse vrednosti tistih črk, ki lahko nastopajo v rimskih številkah. Vrednosti črk:

 • I … 1
 • V … 5
 • X … 10
 • L … 50
 • C … 100
 • D … 500
 • M … 1000

S kronogrami se običajno srečujejo teologi. V okviru neke vseslovenske velepomembne študije so sestavili dolg seznam kronogramov. Radi bi preverili, če se niso kje zmotili pri izračunu letnice. Ker je programiranje za njih španska vas, nujno potrebujejo vašo pomoč.

Naloga

Napiši program, ki bo iz kronograma razbral letnico dogodka.

Vhodni podatki

V prvi vrstici se nahaja celo število T, tj. število testnih primerov. Sledi T vrstic; v vsaki vrstici je po en kronogram, ki je dolg največ 1000 znakov. V besedilu bodo samo velike črke.

Omejitve vhodnih podatkov

 • 1 \leq T \leq 10000
 • Vrstica je dolga kvečjemu 1000 znakov.
 • Znak je lahko velika črka angleške abecede ali presledek.

Izhodni podatki

Za vsako kronogram izpiši po eno celo število, tj. letnico, ki je zakodirana v kronogramu.

Primer

Vhod

2
VIDE ISTA ECCLESIA CATHEDRALIS SVB PRAESVLE FRANCISCO PAROCHOQVE STANSLAO LAETA EXSISTIT REVIVISCENS
NAJ ZIVI TEKMOVANJE UPM

Izhod

1999
2012
Tip: Log in to
 • submit and test your solution
 • post or read questions and answers about this task