Strelski obračun

Osnovne informacije

Omejitve
  • Čas: 1 s
  • Spomin: 128 MB
Avtor:
  • Tomaž Hočevar
  • UPM 2013

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

V ravnini stoji N strelcev, ki bodo točno ob 12. uri sodelovali v strelskem obračunu. Vsak od njih se bo obrnil v naključno smer in enkrat ustrelil. Zveste žene pa si na varnem grizejo nohte in premlevajo kakšne so verjetnosti, da se bodo njihovi možje domov vrnili nepoškodovani.

Strelci se nahajajo na koordinatah (x_i, y_i). Za potrebe naloge jih modeliramo s krogi polmera r_i. Kakšna je verjetnost, da bodo po obračunu vsi strelci nepoškodovani?

Vhodni podatki

V prvi vrstici se nahaja število strelcev N. Sledečih N vrstic, ki vsebuje po tri s presledki ločena cela števila x_i, y_i in r_i, ki podajajo pozicijo in velikost i-tega strelca. Nobena dva strelca v vhodnih podatkih si ne bosta delila prostora, lahko pa se dotikata.

Omejitve vhodnih podatkov

  • 1 \leq N \leq 100
  • 0 \leq x_i, y_i \leq 1000
  • 1 \leq r_i \leq 1000

Izhodni podatki

Izpiši iskano verjetnost zaokroženo na 6 decimalnih mest.

Primer

Vhod

3
1 2 1
5 10 5
3 0 1

Izhod

0.468895
Tip: Log in to
  • submit and test your solution
  • post or read questions and answers about this task