Gimnastika

Osnovne informacije

Omejitve
  • Čas: 1 s
  • Spomin: 256 MB
Avtor:
  • Tomaž Hočevar
  • UPM 2012

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Tekmovanje v moški športni gimnastiki poteka v šestih disciplinah (parter, konj, krogi, preskok, bradlja in drog). Ekipo sestavlja pet tekmovalcev. V kvalifikacijah se tekmuje po sistemu 5-4-3, v finalu pa 5-3-3. Sistem A-B-C pomeni, da ekipo sestavlja A tekmovalcev, v vsaki disciplini pa nastopi B izmed njih. Izmed B nastopov v posamezni disciplini prispeva k skupni oceni v tej disciplini C najvišjih ocen. Skupna ocena je enaka vsoti ocen po disciplinah.

Trener ima nehvaležno nalogo izbrati člane ekipe izmed N kandidatov in določiti, kateri izmed njih bodo nastopili v posamezni disciplini. Ker dobro pozna svoje tekmovalce, je pripravil seznam ocen, ki bi jih tekmovalci prejeli v posamezni disciplini.

Napiši program, ki bo izračunal končno oceno optimalno sestavljene ekipe za podan sistem tekmovanja ob predpostavki, da tekmovalci prejmejo take ocene, kot jih je predvidel trener.

Vhodni podatki

V prvi vrstici je podan sistem tekmovanja s števili A, B in C. V drugi vrstici se nahaja število tekmovalcev N. Sledi N vrstic, ki vsebujejo 6 decimalnih števil. j-to število v i-ti vrstici predstavlja oceno X_{i,j}, ki jo bo prejel i-ti tekmovalec v j-ti disciplini. Vse ocene bodo podane na točno tri decimalna mesta natančno.

Omejitve vhodnih podatkov

  • 6 \geq A \geq B \geq C \geq 1
  • A \leq N \leq 10^4
  • 0.000 \leq X_{i,j} \leq 20.000

Izhodni podatki

Izpiši končno oceno, ki jo bo prejela optimalno sestavljena ekipa. Izpis naj vsebuje natanko tri decimalna mesta.

Primer

Vhod

5 4 3
7
4.516 2.188 19.575 11.974 13.041 5.226
18.436 6.739 19.387 16.142 16.201 12.073
13.210 13.756 3.023 15.698 9.030 0.776
17.327 3.444 11.465 10.462 4.117 17.950
8.142 10.301 6.698 3.823 1.716 0.610
5.256 15.138 14.430 8.024 18.327 7.104
5.738 6.593 14.895 12.291 10.608 10.548

Izhod

266.508
Tip: Log in to
  • submit and test your solution
  • post or read questions and answers about this task