DDV v Čudežni deželi

Osnovne informacije

Omejitve
 • Čas: 5 s
 • Spomin: 256 MB
Avtor:
 • Primož Koželj
 • UPM 2011

Pošlji rešitev

Opozorilo: Ta naloga je v pripravi. Oddane rešitve morda ne bodo smiselno ocenjene.Tvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

V trgovini čudovitih pripomočkov Belega zajca je prišlo do sesutja informacijskega sistema, kar pomeni, da je izgubil podatke o stopnjah davka na dodano vrednost (DDV) posameznih izdelkov – ne ve, pri katerih izdelkih je obračunal višjo in nižjo stopnjo davka. To še ne bi bilo tako hudo, če Srčna kraljica ne bi ravno kupila čajnega servisa in še veliko drugih izdelkov. Ko bo slišala, da so v trgovini težave, bo zagotovo poslala nekaj podanikov, da preverijo, če je niso ogoljufali. Če Beli zajec ne predloži pravilnih podatkov o davku, bo zagotovo prav kmalu na poti na giljotino. Nori klobučar predlaga, da Belemu zajcu pomagaš, tako da mu sestaviš spisek artiklov, ki jih je prodajal z višjo in nižjo stopnjo davka.

Nižja stopnja davka je 10 %, višja pa 20 %. Poiskati moraš nabor artiklov, ki se obračunajo po nižji davčni stopnji ter izpisati njihove zaporedne številke. Ker tak nabor ni nujno enoličen, vedno izberi tisto opcijo, pri kateri nastopajo artikli z najnižjimi zaporednimi številkami — izberemo npr. nabor 1 2 5 6 pred 1 3 4 10.

Vhod:

 • V prvi vrstici vhodnih podatkov je število sesutij informacijskega sistema oziroma testnih primerov.
 • Pred vsakim testnim primerom je prazna vrstica.
 • Za vsak testni primer sta podani dve vrstici, v prvi so trije podatki, in sicer število prodanih artiklov, količina plačanega DDV po nižji stopnji ter količina plačanega DDV po višji stopnji. V drugi vrstici so naštete cene artiklov (brez davka), za vsako ceno je presledek.
 • Decimalno ločilo v podatkih je pika. Predpostaviš lahko, da imajo cene artiklov pri mestih stotink ničlo — cene so torej oblike „abc.d0“.
 • Lahko predpostaviš, da je maksimalno znesek računa 100000 zlatnikov, ter da kraljica ni kupila več kot 50 artiklov. Noben artikel ni zastonj oziroma stane 0.00 zlatnika.

Izhod:

 • Za vsak testni primer izpiši eno vrstico.
 • V primeru, da je možno sestaviti veljaven račun, izpiši besedico „RESEN“ ter nabor izdelkov, ki se obračunajo z nižjim DDV-jem. Če se za vse izdelke obračuna višji davek, je pač nabor izdelkov, ki se izpisuje prazen in izpiši le besedico „RESEN“.
 • V primeru, da ni možno sestaviti nabora izdelkov, da bi zadostili davkom, izpiši „BEZI“ ter tako Belemu Zajcu sporoči, da naj raje pobegne kot da čaka kraljičine podanike. Pozor: ne pozabi, da se je lahko Beli zajec zmotil pri zapisu enega od davkov, tj. lahko najdeš nabor, da je nižji DDV v redu, pri višjem pa se ne da — tudi v tem primeru poženi zajca v beg.

Primer vhoda:

Primer izhoda:

Opomba: Pri prvem primeru Beli zajec zapiše, da sta prva dva artikla obračunana z nižjim davkom. Tako dobimo za nižjega (12.30+15.60)×0.10=2.79, za višjega pa (17.90+12.30)×0.20=6.04. Pri drugem primeru je nižji davek v redu, težava je z višjim davkom. Pri tretjem pa ne najdemo nabora, ki bi zadostil nižjemu ali višjemu davku.

Tip: Log in to
 • submit and test your solution
 • post or read questions and answers about this task