Ulomki

Osnovne informacije

Omejitve
  • Čas: 2 s
  • Spomin: 256 MB
Avtor:
  • UPM

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Napiši program, ki za dani celi števili a in b izpiše vrednost a / b v k-iškem številskem sestavu. Pri k ≥ 10 uporabljaj za števke poleg znakov '0''9' še prvih k − 10 velikih črk angleške abecede ('A''Z').

Vhodni podatki

Vsak testni primer je v svoji vrstici, ta pa vsebuje tri cela števila, ločena s po enim presledkom: najprej a, nato b in nazadnje k. Za zadnjim testnim primerom je vrstica, ki vsebuje tri ničle, ločeni s po enim presledkom.

Testnih primerov je kvečjemu 100. Vedno bo veljalo 1 \leq a, b \leq 10000 in 2 ≤ k ≤ 36.

Izhodni podatki

Za vsak testni primer izpiši po eno vrstico, vanjo pa število a / b v k-iškem zapisu. Celoštevilski del mora biti vedno prisoten, tudi če je enak 0. Neceli del naj bo prisoten le, če a / b ni celo število. Če je prisoten, naj bo neceli del ločen od celega s piko. Neceli del naj bo čim krajši. Če se nek njegov del periodično ponavlja v nedogled, naj bo zapisan v oklepajih.

Primer

Vhod

15 5 3
1 3 30
104 300 30
9872 870 30
81 112 15
643 42 6
636 42 6
141 7 17
0 0 0

Izhod

10
0.A
0.AC
B.A(C)
0.(AC)
23.1(50)
23.(05)
13.(274E9C)
Tip: Log in to
  • submit and test your solution
  • post or read questions and answers about this task