Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
kjejenovictk-2019 Revolver Python 3 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 09. maj '19 @ 20:13

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 0/14 8,766 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 51, in <module>
  islands_shot = get_shot_islands(islands,p)
 File "source.py3", line 41, in get_shot_islands
  islands_shot.append(sum(line)/n)
ZeroDivisionError: division by zero
#2 [več] 0/14 8,680 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 51, in <module>
  islands_shot = get_shot_islands(islands,p)
 File "source.py3", line 41, in get_shot_islands
  islands_shot.append(sum(line)/n)
ZeroDivisionError: division by zero
#3 [več] 0/14 8,770 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 51, in <module>
  islands_shot = get_shot_islands(islands,p)
 File "source.py3", line 41, in get_shot_islands
  islands_shot.append(sum(line)/n)
ZeroDivisionError: division by zero
#4 [več] 0/14 8,629 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 51, in <module>
  islands_shot = get_shot_islands(islands,p)
 File "source.py3", line 41, in get_shot_islands
  islands_shot.append(sum(line)/n)
ZeroDivisionError: division by zero
#5 [več] 0/14 8,668 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 51, in <module>
  islands_shot = get_shot_islands(islands,p)
 File "source.py3", line 41, in get_shot_islands
  islands_shot.append(sum(line)/n)
ZeroDivisionError: division by zero
#6 [več] 0/15 8,805 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 51, in <module>
  islands_shot = get_shot_islands(islands,p)
 File "source.py3", line 41, in get_shot_islands
  islands_shot.append(sum(line)/n)
ZeroDivisionError: division by zero
#7 [več] 0/15 8,602 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 51, in <module>
  islands_shot = get_shot_islands(islands,p)
 File "source.py3", line 41, in get_shot_islands
  islands_shot.append(sum(line)/n)
ZeroDivisionError: division by zero

Ocenjevani program (revolver.py):
import sys
data = sys.stdin.readlines()
#data = open("/home/putka-kjejenovictk-2019/Desktop/revolverTest").readlines()

T = int(data[0])

def get_islands(revstring):
  islands = []
  curr_islands = 0
  k = 0

  for i in revstring:
    if i == ".":
      curr_islands += 1
    else:
      k += 1
      if curr_islands != 0:
        islands.append(curr_islands)
        curr_islands = 0
  else:
    if curr_islands != 0:
      islands.append(curr_islands)

  if revstring[0] == revstring[-1]:
    islands[0] += islands[-1]
    del islands[-1]

  return k,islands

def get_shot_islands(islands,p):
  islands_shot = []
  n = sum(islands)
  for i in range(1,p):
    line = []
    for island in islands:
      val = island - i
      if val < 0:
        line.append(0)
      else:
        line.append(val)
    islands_shot.append(sum(line)/n)
    n -= 1
  return islands_shot


for testcase in range(1,2*T,2):
  n,p = list(map(int,data[testcase].strip().split()))
  revstring = data[testcase+1].strip()
  n_shot = 1
  k,islands = get_islands(revstring)
  islands_shot = get_shot_islands(islands,p)
  prob_roll = (n-k)/n
  prob = prob_roll
  firing = []
  cur_shot_row = 0


  # for i in revstring:
  #   if n_shot == p:
  #     #KONCALI SMO!!!!!!!
  #     break
  #
  #   if i == ".":
  #     firing.append("FIRE")
  #     n_shot += 1
  #   else:
  #     firing.append("ROLL")
  #     n_shot += 1
  #     prob *= prob_roll
  #     cur_shot_row += 1
  #     break
  #
  # if n_shot == p:
  #   print(prob)
  #   for i in firing:
  #     print(i)
  #   continue


  while n_shot < p:
    #print(prob)
    prob_shot = islands_shot[cur_shot_row]

    if prob_shot > prob_roll:
      #print(prob_shot,prob_roll)
      firing.append("FIRE")
      n_shot += 1
      cur_shot_row += 1
      prob *= prob_shot
    else:
      firing.append("ROLL")
      n_shot += 1
      cur_shot_row = 0
      prob *= prob_roll


  print(prob)
  for i in firing:
    print(i)