Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
zerodays-2019 Revolver Python 3 100/100OK 09. maj '19 @ 19:56

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 14/14 10,414 MiB 0,000 s OK
#2 [več] 14/14 10,543 MiB 0,000 s OK
#3 [več] 14/14 10,445 MiB 0,000 s OK
#4 [več] 14/14 10,484 MiB 0,117 s OK
#5 [več] 14/14 10,523 MiB 0,325 s OK
#6 [več] 15/15 10,613 MiB 0,361 s OK
#7 [več] 15/15 10,527 MiB 0,396 s OK

Ocenjevani program (revlover.py):
from collections import defaultdict


def prestej_batche(r):
  st = r.count('.')
  
  dolzine = []

  trenutni = 0

  for c in r:
    if c == '.':
      trenutni += 1
    else:
      if (trenutni != 0): dolzine.append(trenutni)
      trenutni = 0
    
  if trenutni != 0 and r[0] == '.':
    if len(dolzine) > 0:
      dolzine[0] += trenutni
    else:
      dolzine = [trenutni]
  elif trenutni != 0:
    dolzine.append(trenutni)

  return st, dolzine

memo = None

def kalkuliraj(n, p, st, batchi, zaporedni_strel):
  global memo
  if p == 0:
    return 1, []

  if memo.get((p, zaporedni_strel), None) != None:
    return memo[(p, zaporedni_strel)]

  #print(st, zaporedni_strel, batchev)

  zgori = sum([max(b - zaporedni_strel - 1, 0) for b in batchi])
  spodi = sum([max(b - zaporedni_strel, 0) for b in batchi]) 

  if spodi == 0:
    nov_ustrelu = 0
  else:
    nov_ustrelu = zgori / spodi

  #print(nov_ustrelu, zaporedni_strel, st, batchev)
  nov_rol = st/n

  #print(nov_ustrelu, nov_rol)

  if nov_ustrelu != 0:
    a_ustrelu, ustrelu_zaporedje = kalkuliraj(n, p-1, st, batchi, zaporedni_strel+1)
    nov_ustrelu *= a_ustrelu
  
  a_roll, roll_zaporedje = kalkuliraj(n, p-1, st, batchi, 0)  
  nov_rol *= a_roll

  if nov_ustrelu > nov_rol:
    zaporedje = ['FIRE'] + ustrelu_zaporedje
    memo[(p, zaporedni_strel)] = (nov_ustrelu, zaporedje)
    return nov_ustrelu, zaporedje
  else:
    zaporedje = ['ROLL'] + roll_zaporedje
    memo[(p, zaporedni_strel)] = (nov_rol, zaporedje)
    return nov_rol, zaporedje
    
  

T = int(input())
for _ in range(T):
  n, p = map(int, input().split())
  r = input()

  memo = {}

  st, batchi = prestej_batche(r)
  verjetnost, zaporedje = kalkuliraj(n, p-1, st, batchi, 0)
  verjetnost *= st/n
  print('{:.10f}'.format(verjetnost))
  for e in zaporedje:
    print(e)