Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
dmt-2019 Malica C 100/100OK 09. maj '19 @ 19:14

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 16/16 1,492 MiB 0,000 s OK
#2 [več] 16/16 1,469 MiB 0,015 s OK
#3 [več] 17/17 1,492 MiB 0,005 s OK
#4 [več] 17/17 1,469 MiB 0,000 s OK
#5 [več] 17/17 1,496 MiB 0,000 s OK
#6 [več] 17/17 1,492 MiB 0,009 s OK

Ocenjevani program (malica.c):
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

static int razpored[1000][3];
int main() {
  int n, u;
  scanf("%d%d", &n, &u);
//int** razpored = malloc(u*sizeof(int*));
//for (int i = 0; i < u; i++) {
 //  razpored[u] = calloc(3, sizeof(int));
//}


for (int i = 0; i < 1000; i++) {
  razpored[i][0] = 0;
  razpored[i][1] = 0;
  razpored[i][2] = 0;
}

char* bla = malloc(51*sizeof(char));
char* sendvic = malloc(21*sizeof(char));


for (int i = 0; i < n; i++) {
  int stClanov, stUcilnice;
  scanf("%d%d", &stClanov, &stUcilnice);
  
  scanf("%s", bla);
  while (getchar() != '\n') scanf("%s", bla);
  for (int j = 0; j < stClanov; j++) {
    scanf("%s", sendvic);

    //printf("ZIVIM\n");

    if (strcmp(sendvic, "sirov") == 0) {
      
      razpored[stUcilnice-1][0]++;

    /*  for (int i = 0; i < u; i++) {
  printf("%d %d %d\n", razpored[i][0], razpored[i][1], razpored[i][2]);
} */

      

    }

    else if (strcmp(sendvic, "veganski") == 0) {
      
      razpored[stUcilnice-1][1]++;

     /*  for (int i = 0; i < u; i++) {
  printf("%d %d %d\n", razpored[i][0], razpored[i][1], razpored[i][2]);
} */
    }

    else {
      
      razpored[stUcilnice-1][2]++;

      /* for (int i = 0; i < u; i++) {
  printf("%d %d %d\n", razpored[i][0], razpored[i][1], razpored[i][2]);
} */
    }

    //printf("VNESO V TABELO\n");

    while (getchar() != '\n') scanf("%s", bla);
  }
}

for (int i = 0; i < u; i++) {
  printf("%d %d %d\n", razpored[i][0], razpored[i][1], razpored[i][2]);
}

  return 0;
}