Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
borjenas-2019 Biodiverziteta C++ 100/100OK 09. maj '19 @ 19:13

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 20/20 4,750 MiB 0,000 s OK
#2 [več] 20/20 6,145 MiB 0,000 s OK
#3 [več] 20/20 6,141 MiB 0,000 s OK
#4 [več] 20/20 6,145 MiB 0,000 s OK
#5 [več] 20/20 6,145 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (biodiverziteta.cpp):
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>

using namespace std;

int myabs(int a) {
  if (a < 0) {
    return -a;
  }
  return a;
}

struct DNK {
  int num_A;
  int num_C;
  int num_T;
  int num_G;

  DNK() {
    num_A = 0;
    num_C = 0;
    num_T = 0;
    num_G = 0;
  }

  DNK(const DNK& a) {
    num_A = a.num_A;
    num_C = a.num_C;
    num_T = a.num_T;
    num_G = a.num_G;
  }

  DNK(const DNK& a, const DNK& b) {
    num_A = myabs(a.num_A - b.num_A);
    num_C = myabs(a.num_C - b.num_C);
    num_T = myabs(a.num_T - b.num_T);
    num_G = myabs(a.num_G - b.num_G);
  }

};

void PrintDNK (const DNK& a) {
  cout << "DNK: " << a.num_A << " " << a.num_C << " " << a.num_T << " " << a.num_G << " " << endl;
}

int main() {
  int n, m, q;
  cin >> n >> m >> q;
  string s1;
  cin >> s1;
  
  vector<DNK> dnk_s_1 = vector<DNK>(n + 1);
  dnk_s_1[0] = DNK();
  for (int i = 1; i < n + 1; ++i) {
    DNK d = DNK(dnk_s_1[i - 1]);

    //cout << "i: " << i;
    //PrintDNK(d);
    //cout << "s: " << s1[i] << endl;

    switch (s1[i - 1])
    {
      case 'A':
        d.num_A++;
        break;

      case 'T':
        d.num_T++;
        break;

      case 'C':
        d.num_C++;
        break;

      case 'G':
        d.num_G++;
        break;
    
      default:
        break;
    }

    dnk_s_1[i] = d;

  }


  string s2;
  cin >> s2;
  
  vector<DNK> dnk_s_2 = vector<DNK>(m + 1);

  for (int i = 1; i < m + 1; ++i) {
    DNK d = DNK(dnk_s_2[i - 1]);
    //cout << "i: " << i;
    //PrintDNK(d);
    //cout << "s: " << s2[i] << endl;

    switch (s2[i - 1])
    {
      case 'A':
        d.num_A++;
        break;

      case 'T':
        d.num_T++;
        break;

      case 'C':
        d.num_C++;
        break;

      case 'G':
        d.num_G++;
        break;
    
      default:
        break;
    }

    dnk_s_2[i] = d;

  }


  for (int i = 0; i < q; ++i) {
    int si, ti, ui, vi;
    cin >> si >> ti >> ui >> vi;
    si--;ti;ui--;vi;
    DNK a_1 = dnk_s_1[si];
    //PrintDNK(a_1);
    DNK a_2 = dnk_s_1[ti];
    //cout <<"ti:" << ti << n << endl;
    //PrintDNK(a_2);
    DNK a = DNK(a_1, a_2);
    //PrintDNK(a);

    DNK b_1 = dnk_s_2[ui];
    ////PrintDNK(b_1);
    DNK b_2 = dnk_s_2[vi];
    ////PrintDNK(b_2);
    DNK b = DNK(b_1, b_2);
    //PrintDNK(b);
    

    DNK r = DNK(a, b);
    //PrintDNK(r);
    cout << r.num_A + r.num_C + r.num_G + r.num_T << endl;
  }
}