Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
lesena-noga-2019 Moderna umetnost Python 3 0/100Napačen odgovor (WA) 09. maj '19 @ 19:06

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 0/20 8,664 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​+-----+
|@@@@@|
|@@@@@|
|@@|
||
|@|
+-----+
64 pravokotnikov na belem
Pravilen izhod:
​+-----+
|@@@@@|
|@@@@@|
|@@@@@|
|@@@@@|
|@@@@@|
+-----+
64 pravokotnikov na belem
#2 [več] 0/20 9,371 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|OOO.....:::::::::::::::::::::::::::::::::::::....................OOOO.....................OOOOOOOOOO|
|OOO.....::::::::-----------------------------:::------------:::::....:::::::::::::::::::::...OOOOOOO|
|OOO.....--------=============================---============-----::::---------------------:::.OOOOOO|
|OOO....:====++++*****************************+++************+++++====+++++======----------:::.OOOOOO|
|OOO....:====++++*****************************+++************+++++====+++++======----------:::.OOOOOO|
Pravilen izhod:
​+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  .....:::::::::::::::::::::::::::::::::::::....................  .....................     |
|  .....::::::::-----------------------------:::------------:::::....:::::::::::::::::::::...    |
|  .....--------=============================---============-----::::---------------------:::.   |
|  ....:====++++*****************************+++************+++++====+++++======----------:::.   |
|  ....:====++++*****************************+++************+++++====+++++======----------:::.   |
#3 [več] 0/20 9,996 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%###$**$$**+=:::.......OO|
|@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@%%%@%%####$$$*++**+++=:::.......OO|
|@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@%%%@%%####$$$*++**+++=:::.......OO|
|@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@%%%@%%####$$$*++**+++=:::.......OO|
|@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@%%%@%%####$$$*++**+++=:::.......OO|
Pravilen izhod:
​+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%###$**$$**+=:::....... |
|@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%%####$$$*++**+++=:::....... |
|@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%%####$$$*++**+++=:::....... |
|@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%%####$$$*++**+++=:::....... |
|@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%%####$$$*++**+++=:::....... |
#4 [več] 0/20 9,984 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|$=--------........................................................................................::|
|==--------........................................................................................::|
|--::::::::OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO..|
|--::::::::OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO..|
|--::::::::OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO..|
|--::::::::OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO..|
|--::::::::OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO..|
Pravilen izhod:
​+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|$=--------........................................................................................::|
|==--------........................................................................................::|
|--::::::::                                            ..|
|--::::::::                                            ..|
|--::::::::                                            ..|
|--::::::::                                            ..|
|--::::::::                                            ..|
#5 [več] 20/20 9,922 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (Umetnost.py):
# Python code to demonstrate use of zip.
import sys
inp = sys.stdin

class PravoKotnik:
  def __init__(self, a, b, c, d):
    self.a=a
    self.b=b
    self.c=c
    self.d=d

w, h, stPk= map(int,inp.readline().split())
#print("sirina: "+str(w)+" visina: "+str(h))
platno=[[0 for x in range(w)] for y in range(h)]

x = [[0 for i in range(w)] for j in range(h)]
stNarPk=0
for i in range(stPk):
  a1, b1, c1, d1 = map(int, inp.readline().split())
  a=min(a1,c1)-1
  c=max(a1,c1)-1
  b=min(b1,d1)-1
  d=max(b1,d1)-1


  if a<0:
    if c<0:
      continue

  if a>w-1:
    if c>w-1:
      continue
  if b<0:
    if d<0:
      continue
  if b>w-1:
    if d>w-1:
      continue

  if a<0:
    a=0
  if a>w-1:
    a=w-1
  if b<0:
    b=0
  if b>h-1:
    b=h-1
  if c<0:
    c=0
  if c>w-1:
    c=w-1
  if d<0:
    d=0
  if d>h-1:
    d=h-1

  stNarPk+=1
  for i,x in enumerate(platno,b):
    if i > d:break
    for j,y in enumerate(x,a):
      if j > c: break
      if y != 100:
        platno[i][j]+=10
        #print("zvisal na koordinatah "+str(i)+","+str(j))

#print("sirina: "+str(len(platno))+" visina: "+str(len(platno[0])))
print("+",end='')
for ax in range(w):
  print("-",end='')
print("+")
for x in platno:
  print("|",end='')
  for y in x:
    if y==0:
      print("O",end='')
    elif y==10:
      print(".",end='')
    elif y==20:
      print(":", end='')
    elif y==30:
      print("-", end='')
    elif y==40:
      print("=", end='')
    elif y==50:
      print("+", end='')
    elif y==60:
      print("*", end='')
    elif y==70:
      print("$", end='')
    elif y==80:
      print("#", end='')
    elif y==90:
      print("%", end='')
    elif y==100:
      print("@", end='')
  print("|", end='')
  print("\n",end='')
print("+",end='')
for ax in range(w):
  print("-",end='')
print("+")
print(str(stNarPk)+" pravokotnikov na belem")

#for i,x in enumerate(platno):
 #  for j,y in enumerate(x):
 #   print(platno[i][j],end=' ')
  # print("\n",end='')