Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
gosenice-2019 Moderna umetnost Python 3 100/100OK 09. maj '19 @ 18:46

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 20/20 8,520 MiB 0,000 s OK
#2 [več] 20/20 8,660 MiB 0,000 s OK
#3 [več] 20/20 8,727 MiB 0,000 s OK
#4 [več] 20/20 8,680 MiB 0,000 s OK
#5 [več] 20/20 8,578 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (moderna.py):
w, h, n = map(int, input().split())
koordinate = [[0 for _ in range(w)] for _ in range(h)]


def pobarvaj(x1, y1, x2, y2):
  for i in range(min(x1, x2), max(x1, x2)+1):
    for j in range(min(y1,y2), max(y1,y2)+1):
      koordinate[j][i] += 1

m = n
for i in range(n):
  x1, y1, x2, y2 = map(int, input().split())
  x1 = x1-1
  x2 -= 1
  y1 -= 1
  y2 -= 1
  if (x1<0 and x2<0) or (x1>=w and x2>=w ) or (y1<0 and y2<0) or (y1>=h and y2>=h ):
    m = m-1
  else :
    if x1 < x2:
      x1 = max(x1,0)
      x2 = min(x2,w-1)
    else:
      x1 = min(x1,w-1)
      x2 = max(x2, 0)
    if y1 < y2:
      y1 = max(y1,0)
      y2 = min(y2,h-1)
    else:
      y1 = min(y1,h-1)
      y2 = max(y2,0)
    pobarvaj(x1, y1, x2, y2)

prva_vrstica = '+'
for _ in range(w):
  prva_vrstica += '-'
prva_vrstica += '+'

print(prva_vrstica)

znaki = [' ', '.', ':', '-', '=', '+', '*', '$', '#', '%']

for j in range(h):
  vrstica = '|'
  for i in range(w):
    if koordinate[j][i] > 9:
      vrstica += '@'
    else:
      vrstica += znaki[koordinate[j][i]]
  vrstica += '|'
  print(vrstica)


print(prva_vrstica)
print('{} pravokotnikov na belem'.format(m))