Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
cimpricevi-angelcki-2019 Moderna umetnost C 100/100OK 09. maj '19 @ 18:30

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 20/20 1,461 MiB 0,000 s OK
#2 [več] 20/20 1,523 MiB 0,000 s OK
#3 [več] 20/20 1,496 MiB 0,000 s OK
#4 [več] 20/20 1,523 MiB 0,000 s OK
#5 [več] 20/20 1,523 MiB 0,005 s OK

Ocenjevani program (moderna.c):
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int tab[103][103];

#define min(a, b) (a < b ? a : b)
#define max(a, b) (a > b ? a : b)

int clamp(int low, int high, int val) 
{
  return min(high, max(low, val));
}

void swap(int* a, int* b)
{
  int tmp = *a;
  *a = *b;
  *b = tmp;
}


int main(){
  int w,h,n;
  scanf("%d%d%d",&w,&h,&n);

  int a,b,c,d;
  int o = 0;
  int st = 0;
  for(int i = 0; i < n; i++){
    scanf("%d %d %d %d",&a,&b,&c,&d);

    if ((a < 1 && c < 1) || (a > w && c > w) || (b < 1 && d < 1) || (b > h && d > h)) 
      continue;
    
    ++st;

    int x1 = clamp(1, w, a);
    int y1 = clamp(1, h, b);
    int x2 = clamp(1, w, c);
    int y2 = clamp(1, h, d);

    if (x2 < x1) {
      swap(&x1, &x2);
      swap(&y1, &y2);
    }

    int sirina = abs(x2 - x1) + 1;
    int visina = abs(y2 - y1) + 1;
    y1 = min(y1, y2);

    // printf("%d %d %d %d\n", x1, y1, sirina, visina);

    for (int row = 0; row < visina; ++row) {
      for (int col = 0; col < sirina; ++col) {
        tab[row + y1][col + x1] += 1;
      }
    }
  }
  printf("+");
  for(int i = 0; i < w; i++){
    printf("-");
  }
  printf("+\n");
  for(int j = 1; j < h+1; j++){
    printf("|");
        for(int k = 1; k < w+1;k++){
          switch(tab[j][k]){
            case 0:
              printf(" ");
              break;
             case 1:
              printf(".");
              break;
               case 2:
              printf(":");
              break;
               case 3:
              printf("-");
              break;
               case 4:
              printf("=");
              break;
               case 5:
              printf("+");
              break;
               case 6:
              printf("*");
              break;
               case 7:
              printf("$");
              break;
               case 8:
              printf("#");
              break;
              case 9:
              printf("%%");
              break;
              case 10:
              printf("@");
              break;
            default:
              printf("@");
              break;

          }
        }
    printf("|\n");
  }
  printf("+");
  for(int i = 0; i < w; i++){
    printf("-");
  }
  printf("+\n");

  printf("%d pravokotnikov na belem\n", st);

  return 0;
}