Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
ctrl-alt-defeat-2019 Moderna umetnost C++ 100/100OK 09. maj '19 @ 17:22

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 20/20 3,227 MiB 0,000 s OK
#2 [več] 20/20 3,594 MiB 0,010 s OK
#3 [več] 20/20 3,586 MiB 0,000 s OK
#4 [več] 20/20 3,594 MiB 0,000 s OK
#5 [več] 20/20 3,590 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (umetnost.cpp):
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int ar[1000][1000];
int m;
int n,w,h;
int color(int a,int b, int c, int d){
	int xs = max(min(a, c),1);
	int xe = min(max(a,c),w);
	int ys = max(min(b, d),1);
	int ye = min(max(b,d),h);
	int t=0;
	for(int i=xs;i<=xe;i++){
		for(int j=ys;j<=ye;j++){
			t=1;
			ar[i][j]++;
		}
	}
	return t;
}

char col[] = " .:-=+*$#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@";
int main(){
	scanf("%d%d%d", &w, &h, &n);
	for(int i=0;i<n;i++){
		int a,b,c,d;
		scanf("%d%d%d%d", &a, &b,&c,&d);
		m+=color(a,b,c,d);
	}
	printf("+");
	for(int i=0;i<w;i++){
		printf("-");
	}
	printf("+\n");
	for(int i=1;i<=h;i++){
		printf("|");
		for(int j=1;j<=w;j++){
			printf("%c", col[ar[j][i]]);
		}
		printf("|\n");
	}
	printf("+");
	for(int i=0;i<w;i++){
		printf("-");
	}
	printf("+\n");
	printf("%d pravokotnikov na belem\n", m);
	return 0;
}