Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
krompirji-2019 Malica C++ 100/100OK 09. maj '19 @ 16:59

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 16/16 1,465 MiB 0,000 s OK
#2 [več] 16/16 1,469 MiB 0,021 s OK
#3 [več] 17/17 1,465 MiB 0,005 s OK
#4 [več] 17/17 1,469 MiB 0,005 s OK
#5 [več] 17/17 1,492 MiB 0,000 s OK
#6 [več] 17/17 1,461 MiB 0,015 s OK

Ocenjevani program (malica.cpp):
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int s[1000], v[1000], d[1000];

int main () {
  int ekipe, st_ucilnic, clani, ucilnica, i, j;
  char burek[21], ime[51], a[256];
  scanf("%d %d", &ekipe, &st_ucilnic);
  for (i=0; i<ekipe; i++) {
    scanf("%d %d %[^\n]%*c", &clani, &ucilnica, a);
    for (j=0; j<clani; j++) {
      scanf ("%s %[^\n]%*c", burek, ime);
      if (strcmp(burek, "sirov")==0) s[ucilnica]++;
      else if (strcmp(burek, "veganski")==0) v[ucilnica]++;
      else d[ucilnica]++;
    }
  }
  for (i=1; i<=st_ucilnic; i++) {
    printf("%d %d %d\n", s[i], v[i], d[i]);
  }
  return 0;
}