Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
cimpricevi-angelcki-2019 Malica C++ 100/100OK 09. maj '19 @ 16:57

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 16/16 3,031 MiB 0,004 s OK
#2 [več] 16/16 3,203 MiB 0,005 s OK
#3 [več] 17/17 3,035 MiB 0,007 s OK
#4 [več] 17/17 3,191 MiB 0,001 s OK
#5 [več] 17/17 3,203 MiB 0,001 s OK
#6 [več] 17/17 3,191 MiB 0,018 s OK

Ocenjevani program (malica.cpp):
#include <iostream>

using namespace std;

bool stringCompare(string a, string b){

  if(a.length() != b.length()){

    return false;

  }

  for(int i = 0; i < a.length(); i++){

    if(a[i] != b[i]){

      return false;

    }

  }

  return true;

}

int main(){

  int stEkip;
  int stUcilnic;

  cin >> stEkip >> stUcilnic;

  int ucilnice[stUcilnic + 1][3];
  for(int i = 0; i < stUcilnic + 1; i++){

    for(int z = 0; z < 3; z++){

      ucilnice[i][z] = 0;

    }

  }

  //zacnejo se pri 1
  //0 je sirov
  //1 je veganski
  //2 je drugo

  int stClanov;
  int trenutnaUcilnica;
  string sendvicCurr;
  char klosar = 'l';

  for(int l = 0; l < stEkip; l++){

    cin >> stClanov >> trenutnaUcilnica;

    while(klosar != '\n'){

      klosar = getchar();

    }

    klosar = 'l';

    for(int i = 0; i < stClanov; i++){

      cin >> sendvicCurr;
      
      if(stringCompare(sendvicCurr, "sirov")){

        ucilnice[trenutnaUcilnica][0]++;

      }
      else if(stringCompare(sendvicCurr, "veganski")){

        ucilnice[trenutnaUcilnica][1]++;

      }
      else{

        ucilnice[trenutnaUcilnica][2]++;

      }

      while(klosar != '\n'){

        klosar = getchar();

      }

      klosar = 'l';

    }

    

  }

  for(int i = 1; i < stUcilnic + 1; i++){

    for(int z = 0; z < 3; z++){

      cout << ucilnice[i][z] << " ";

    }

    cout << endl;

  }

}