Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
codingchimpanzees-2019 Malica Java 100/100OK 09. maj '19 @ 16:48

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 16/16 39,773 MiB 0,000 s OK
#2 [več] 16/16 56,512 MiB 0,148 s OK
#3 [več] 17/17 38,492 MiB 0,000 s OK
#4 [več] 17/17 39,289 MiB 0,000 s OK
#5 [več] 17/17 39,984 MiB 0,000 s OK
#6 [več] 17/17 57,105 MiB 0,166 s OK

Ocenjevani program (Malica.java):
import java.util.*;
import java.io.*;public class Malica{
  public static void main(String[] args) throws IOException{
    BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    BufferedWriter wr = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(System.out));
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    String preLine = br.readLine();
    String[] prepreLine = preLine.split(" ");
    int stEkip = Integer.parseInt(prepreLine[0]);
    int stUcilnic = Integer.parseInt(prepreLine[1]);

    int[][] izhod = new int[stUcilnic + 1][3];

    for(int i = 0; i < stEkip; i++){
      String line = br.readLine();
      String[] parsed = line.split(" ");
      int stClanov = Integer.parseInt(parsed[0]);
      int stUcilnice = Integer.parseInt(parsed[1]);

      for(int j = 0; j < stClanov; j++){
        line = br.readLine().split(" ")[0];
        switch(line){
          case("sirov"):
            izhod[stUcilnice][0]++;
          break;
          case("veganski"):
          izhod[stUcilnice][1]++;
          break;
          default:
          izhod[stUcilnice][2]++;
        }

      }
      //System.out.println("------______------DA");
    }

    for(int j = 1; j < izhod.length; j++){
      //int[] x = izhod[j];
      int i;
      for(i = 0; i < izhod[j].length - 1; i++){
        wr.write(izhod[j][i] + " ");
      }
      wr.write(izhod[j][i] + "\n");
    }

    wr.close();
  }
}