Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
4c-2019 Malica C# 100/100OK 09. maj '19 @ 16:40

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 16/16 20,766 MiB 0,000 s OK
#2 [več] 16/16 24,781 MiB 0,000 s OK
#3 [več] 17/17 22,762 MiB 0,000 s OK
#4 [več] 17/17 20,754 MiB 0,000 s OK
#5 [več] 17/17 20,695 MiB 0,000 s OK
#6 [več] 17/17 22,773 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (Program.cs):
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace ConsoleApp1
{
	class Program
	{
		class Sendvic
		{
			public Sendvic()
			{
				Sir = Vegi = Drugi = 0;
			}
			public int Sir, Vegi, Drugi;
		}
		static void Main()
		{
			string s1= Console.ReadLine();
			string[] s2 = s1.Split(' ');
			int N = Int32.Parse(s2[0]);
			int U = Int32.Parse(s2[1]);
			int count = 0;
			List<Sendvic> ucilnice = new List<Sendvic>();
			for (int i = 0; i < U; i++)
			{
				ucilnice.Add(new Sendvic());
			}
			while (count < N)
			{
				string podatek = Console.ReadLine();
				string[] podatki = podatek.Split(' ');
				int stClanov = Int32.Parse(podatki[0]);
				int stUcilnice = Int32.Parse(podatki[1]);
				stUcilnice--;
				for (int i = 0; i < stClanov; i++)
				{
					string podatekClan = Console.ReadLine();
					string[] podatkiClan = podatekClan.Split(' ');
					if (podatkiClan[0] == "sirov")
					{
						ucilnice[stUcilnice].Sir++;
					}
					else if (podatkiClan[0] == "veganski")
					{
						ucilnice[stUcilnice].Vegi++;
					}
					else
					{
						ucilnice[stUcilnice].Drugi++;
					}
				}
				count++;
			}

			foreach (var s in ucilnice)
			{
				Console.WriteLine(s.Sir + " " + s.Vegi + " " + s.Drugi);
			}
		}
	}
}