Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
algebros-2019 Malica C++ 100/100OK 09. maj '19 @ 16:30

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 16/16 1,488 MiB 0,000 s OK
#2 [več] 16/16 1,500 MiB 0,009 s OK
#3 [več] 17/17 1,461 MiB 0,000 s OK
#4 [več] 17/17 1,461 MiB 0,005 s OK
#5 [več] 17/17 1,473 MiB 0,000 s OK
#6 [več] 17/17 1,461 MiB 0,021 s OK

Ocenjevani program (Malica.cpp):
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int sol[1010][4];

int main()
{
  int n, u, t, r;
  char x[200];
  char b;
  scanf("%d %d",&n,&u);

  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    scanf("%d %d",&t,&r);
    scanf("%[^\n]",x);
    b = getchar();

    for(int j = 0; j < t; j++)
    {
      scanf("%s",x);

      if(strcmp(x,"sirov") == 0)
        sol[r - 1][0]++;
      else if(strcmp(x,"veganski") == 0)
        sol[r - 1][1]++;
      else
        sol[r - 1][2]++;

      scanf("%[^\n]",x);
      b = getchar();
    }
  }

  for(int i = 0; i < u; i++)
    printf("%d %d %d\n",sol[i][0],sol[i][1],sol[i][2]);
}