Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
kjejenovictk-2019 Barvanje drevesa Python 3 0/100Napačen odgovor (WA) 24. apr '19 @ 19:58

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 10/10 8,520 MiB 0,000 s OK
#2 [več] 10/10 8,668 MiB 0,000 s OK
#3 [več] 10/10 8,523 MiB 0,000 s OK
#4 [več] 10/10 8,609 MiB 0,000 s OK
#5 [več] 10/10 8,676 MiB 0,000 s OK
#6 [več] 0/10 9,211 MiB 0,000 s Napačen odgovor
#7 [več] 0/10 9,191 MiB 0,000 s Napačen odgovor
#8 [več] 10/10 9,168 MiB 0,000 s OK
#9 [več] 10/10 9,750 MiB 0,385 s OK
#10 [več] 0/10 9,215 MiB 0,000 s Napačen odgovor

Ocenjevani program (barvanje.py):
import sys
data = sys.stdin.readlines()[1:]
#data = open("barvanjetest","r").readlines()[1:]class Graf:
  myDirection = None
  parent = None
  leftChild = None
  rightChild = None
  leftNeighbour = None
  rightNeighbour = None
  barva = None
  def __init__(self,i):
    self.i = i

  def getLeft(self):
    if not self.leftNeighbour:
      if self.myDirection == "R":
        if not self.parent.leftChild:
          parentLeft = self.parent.getLeft()
          if parentLeft:
            self.leftNeighbour = parentLeft.rightChild
        else:
          return self.parent.leftChild
      if self.myDirection == "L":
        parentLeft = self.parent.getLeft()
        if parentLeft:
          if parentLeft.rightChild:
            self.leftNeighbour = parentLeft.rightChild
          else:
            self.leftNeighbour = parentLeft.leftChild
    return self.leftNeighbour

  def getRight(self):
    if not self.rightNeighbour:
      if self.myDirection == "L":
        if not self.parent.rightChild:
          parentRight = self.parent.getRight()
          if parentRight:
            self.rightNeighbour = parentRight.leftChild
        else:
          return self.parent.rightChild
      if self.myDirection == "R":
        parentRight = self.parent.getRight()
        if parentRight:
          if parentRight.leftChild:
            self.rightNeighbour = parentRight.leftChild
          else:
            self.rightNeighbour = parentRight.rightChild
    return self.rightNeighbour


slovarObjektov = {}
parentless = set()
i = 1
for vrstica in data:
  levi, desni = list(map(int,vrstica.strip().split()))
  if i not in slovarObjektov:
    parentless.add(i)
  vozlisce = slovarObjektov.get(i, Graf(i))
  slovarObjektov[i] = vozlisce
  if levi != 0:
    vozlisce.leftChild = slovarObjektov.get(levi, Graf(levi))
    slovarObjektov[levi] = vozlisce.leftChild
    vozlisce.leftChild.parent = vozlisce
    vozlisce.leftChild.myDirection = "L"
    parentless.discard(levi)
  if desni !=0:
    vozlisce.rightChild = slovarObjektov.get(desni, Graf(desni))
    vozlisce.rightChild.parent = vozlisce
    slovarObjektov[desni] = vozlisce.rightChild
    vozlisce.rightChild.myDirection = "R"
    parentless.discard(desni)
  i+=1

for indeks in range(1,len(slovarObjektov)+1):
  barvesosedov = []
  vozlisce = slovarObjektov[indeks]
  for i in [vozlisce.parent, vozlisce.leftChild, vozlisce.rightChild, vozlisce.getLeft(), vozlisce.getRight()]:
    if i:
      if i.barva:
        barvesosedov.append(i.barva)
  for j in range(1,6):
    if j not in barvesosedov:
      vozlisce.barva=j
      break

barve = []
for indeks in range(1,len(slovarObjektov)+1):
  barve.append(slovarObjektov[indeks].barva)

print(*barve)#print(slovarObjektov[7].getLeft().i)