Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
tab-2019 Barvanje drevesa C++ 100/100OK 24. apr '19 @ 19:13

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 10/10 3,043 MiB 0,004 s OK
#2 [več] 10/10 3,031 MiB 0,000 s OK
#3 [več] 10/10 3,129 MiB 0,000 s OK
#4 [več] 10/10 3,031 MiB 0,000 s OK
#5 [več] 10/10 3,031 MiB 0,000 s OK
#6 [več] 10/10 3,297 MiB 0,004 s OK
#7 [več] 10/10 3,145 MiB 0,004 s OK
#8 [več] 10/10 3,297 MiB 0,000 s OK
#9 [več] 10/10 3,133 MiB 0,010 s OK
#10 [več] 10/10 3,145 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cstdio>
#include <string>
#include <math.h>
#include <algorithm>

using namespace std;
class v;
vector<v> voz;

class v{
public:
  int l;
  int d;
  int p;
  int ls;
  int ds;
  int depth;
  int color=-1;
  vector<bool> colors;
  v(){
    colors=vector<bool>(5,false);
    ls=0;
    ds=0;
    l=0;
    d=0;
    p=-1;
  }

  int fc(){
    for(int i=0;i<5;++i){
      if(!colors[i]) return i;
    }
    return -1;
  }

  void mc(int c){
    color=c;
    if(l!=0) voz[l].colors[c]=true;
    if(d!=0) voz[d].colors[c]=true;
    if(ls!=0) voz[ls].colors[c]=true;
    if(ds!=0) voz[ds].colors[c]=true;
  }
};

int main()
{
  int n;
  cin>> n;
  voz=vector<v>(n+1,v());
  for(int i=0;i<n;++i){
    int l,d;
    cin>>l>>d;
    voz[i+1].l=l;
    voz[i+1].d=d;
    voz[l].p=i+1;
    voz[d].p=i+1;
  }
  int r=1;
  for(int i=1;i<n+1;++i){
    if(voz[i].p==-1) r=i;
  }
  vector<int> q;
  q.push_back(r);
  int in=0;
  voz[1].depth=0;
  while(in<q.size()){
    int c=q[in];
    if(voz[c].l!=0){
      int l=voz[c].l;
      voz[l].depth=voz[c].depth+1;
      if(voz[q.back()].depth==voz[l].depth){
        voz[q.back()].ds=l;
        voz[l].ls=q.back();
      }
      q.push_back(l);
    }
    if(voz[c].d!=0){
      int l=voz[c].d;
      voz[l].depth=voz[c].depth+1;
      if(voz[q.back()].depth==voz[l].depth){
        voz[q.back()].ds=l;
        voz[l].ls=q.back();
      }
      q.push_back(l);
    }
    in++;
  }
  q.clear();
  q.push_back(r);
  in=0;
  while(in<q.size()){
    int c=q[in];
    int cc=voz[c].fc();
    voz[c].mc(cc);
    if(voz[c].l!=0){
      q.push_back(voz[c].l);
    }
    if(voz[c].d!=0){
      q.push_back(voz[c].d);
    }
    in++;
  }
  for(int i=1;i<n+1;++i){
    cout<<voz[i].color+1<<" ";
  }
  return 0;
}