Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
zerodays-2019 Barvanje drevesa Python 3 0/100Napačen odgovor (WA) 24. apr '19 @ 18:55

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 10/10 9,867 MiB 0,000 s OK
#2 [več] 10/10 9,875 MiB 0,000 s OK
#3 [več] 10/10 9,793 MiB 0,000 s OK
#4 [več] 10/10 9,801 MiB 0,000 s OK
#5 [več] 10/10 9,875 MiB 0,000 s OK
#6 [več] 0/10 10,789 MiB 0,000 s Napačen odgovor
#7 [več] 0/10 10,922 MiB 0,000 s Napačen odgovor
#8 [več] 10/10 11,375 MiB 0,000 s OK
#9 [več] 10/10 11,219 MiB 0,000 s OK
#10 [več] 0/10 10,938 MiB 0,000 s Napačen odgovor

Ocenjevani program (barvanje.py):
from collections import defaultdict, deque

class Node():
  def __init__(self, i, levi, desni):
    self.i = i
    self.levi = levi
    self.desni = desni
    self.has_parent = False
    self.fiz_levi = None
    self.fiz_desni = None
    self.parent = None

  def __str__(self):
    return 'i: {}, levi: {}, desni: {}, fiz_levi: {}, fiz_desni: {}'.format(self.i, self.levi, self.desni, self.fiz_levi, self.fiz_desni)

N = int(input())
nodes = [Node(i, None, None) for i in range(N + 1)]
for i in range(1, N+1, 1):
  levi, desni = map(int, input().split())
  if levi != 0:
    nodes[i].levi = levi
    nodes[levi].has_parent = True
  if desni != 0:
    nodes[i].desni = desni
    nodes[desni].has_parent = True

# find root
root = -1
for node in nodes[1:]:
  if not node.has_parent:
    root = node.i
    break

globine = [[] for i in range(N)]
depth = 0
def poisci(globina, node):
  global depth, globine
  globine[globina].append(node.i)

  if node.levi is not None:
    poisci(globina + 1, nodes[node.levi])
  if node.desni is not None:
    poisci(globina + 1, nodes[node.desni])
  
  if depth < globina:
    depth = globina

poisci(0, nodes[root])

graf = defaultdict(set)

for nivo in range(len(globine)):
  for i in range(len(globine[nivo])):
    trenutn = nodes[globine[nivo][i]]

    if trenutn.levi is not None:
      graf[trenutn.i].add(trenutn.levi)
      graf[trenutn.levi].add(trenutn.i)
    if trenutn.desni is not None:
      graf[trenutn.i].add(trenutn.desni)
      graf[trenutn.desni].add(trenutn.i)
    
    if i != 0:
      graf[globine[nivo][i - 1]].add(trenutn.i)
      graf[trenutn.i].add(globine[nivo][i-1])
    if i <= len(globine[nivo]) - 2:
      graf[trenutn.i].add(globine[nivo][i+1])
      graf[globine[nivo][i+1]].add(trenutn.i)

q = deque()
q.append(root)
barve = defaultdict(int)
while len(q):
  trenutn = q.popleft()
  zasedene = set()
  for sosed in graf[trenutn]:
    if barve[sosed] > 0:
      zasedene.add(barve[sosed])
    else:
      q.append(sosed)
  
  barva = 1
  while barva in zasedene:
    barva += 1
  
  barve[trenutn] = barva

for i in range(1, N+1):
  if i != 1:
    print(' ', end='')
  print(barve[i], end='')
print()