Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
ocetje-interneta-2019 Gozdovi Python 3 100/100OK 24. apr '19 @ 17:49

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 10/10 9,359 MiB 0,000 s OK
#2 [več] 10/10 10,328 MiB 0,754 s OK
#3 [več] 10/10 21,633 MiB 1,563 s OK
#4 [več] 10/10 10,355 MiB 1,038 s OK
#5 [več] 10/10 9,449 MiB 2,383 s OK
#6 [več] 10/10 9,742 MiB 0,947 s OK
#7 [več] 10/10 9,480 MiB 1,174 s OK
#8 [več] 10/10 9,570 MiB 1,195 s OK
#9 [več] 10/10 9,563 MiB 0,987 s OK
#10 [več] 10/10 9,488 MiB 0,996 s OK

Ocenjevani program (gozd.py):
from collections import deque

def bfs(init_x, init_y, forest_type):

  q = deque() 
  q.append([init_x, init_y])
  
  while len(q) != 0:
    x, y = q.popleft()

    if (x < 0 or y < 0 or x >= n or y >= m):
      continue    
    
    if visited[x][y] == True:
      continue

    if forest[x][y] != forest_type:
      continue
  
    visited[x][y] = True
    
    q.append([x+1,y+1])
    q.append([x+1,y]) 
    q.append([x+1,y-1]) 
    q.append([x,y+1])
    q.append([x,y-1])
    q.append([x-1,y+1])
    q.append([x-1,y])
    q.append([x-1,y-1])while True:

  n, m = list(map(int, input().split(' ')))
  
  if n == 0 or m == 0:
    break

  visited = []
  forest = []

  for i in range(n):
    visited.append([False for i in range(m)])

    forest.append(input())
    
  counter = 0

  for i in range(n):
    for j in range(m):
      if not visited[i][j]:
        bfs(i, j, forest[i][j])
        counter += 1

  print(counter)