Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
codingchimpanzees-2019 Ocenjevanje univerz Java 0/100Napačen odgovor (WA) 24. apr '19 @ 17:48

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 0/10 90,438 MiB 1,242 s Napačen odgovor
#2 [več] 0/10 85,816 MiB 1,287 s Napačen odgovor
#3 [več] 0/10 86,004 MiB 1,156 s Napačen odgovor
#4 [več] 0/10 90,977 MiB 1,089 s Napačen odgovor
#5 [več] 0/10 86,027 MiB 0,762 s Napačen odgovor
#6 [več] 0/10 85,410 MiB 0,985 s Napačen odgovor
#7 [več] 0/10 91,414 MiB 1,476 s Napačen odgovor
#8 [več] 0/10 88,566 MiB 1,166 s Napačen odgovor
#9 [več] 0/10 84,801 MiB 0,815 s Napačen odgovor
#10 [več] 10/10 91,711 MiB 1,232 s OK

Ocenjevani program (Univerza.java):
import java.util.*;

public class Univerza {
	
private static class Uni{
		
		public int a;
		public int b;
		
		public Uni(int a, int b) {
			this.a = a;
			this.b = b;
		}
		
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		
		int n = sc.nextInt();
		
		Uni[] unis = new Uni[n];
		
		for(int i = 0; i < n; i++) {
			Uni u = new Uni(sc.nextInt(), sc.nextInt());
			unis[i] = u;
		}
		
		double zac = 0.0;
		double kon = 1.0;
		
		for(int i = 1 ; i < n; i++) {
			int prvaKomponenta = unis[0].a - unis[i].a;
			int drugaKomponenta = unis[0].b - unis[i].b;
			
			if(prvaKomponenta < 0 && drugaKomponenta < 0) {
				System.out.println("Slabe metrike");
				break;
			}
			
			int vsotaKomponent = Math.abs(prvaKomponenta) + Math.abs(drugaKomponenta);
			if(prvaKomponenta < 0) {
				kon = kon - (1.0)/vsotaKomponent;
			}else if(drugaKomponenta < 0) {
				zac = zac + (1.0)/(vsotaKomponent);
			}
			//System.out.println(kon + " " + zac);
		}
		
		System.out.println(kon + " " + (1.0-kon));
	}

}