Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
jam-2019 Ocenjevanje univerz C++ 100/100OK 24. apr '19 @ 17:41

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 10/10 3,531 MiB 0,026 s OK
#2 [več] 10/10 3,852 MiB 0,043 s OK
#3 [več] 10/10 3,789 MiB 0,054 s OK
#4 [več] 10/10 3,527 MiB 0,044 s OK
#5 [več] 10/10 3,477 MiB 0,015 s OK
#6 [več] 10/10 3,539 MiB 0,032 s OK
#7 [več] 10/10 3,789 MiB 0,072 s OK
#8 [več] 10/10 3,785 MiB 0,054 s OK
#9 [več] 10/10 3,230 MiB 0,016 s OK
#10 [več] 10/10 3,672 MiB 0,043 s OK

Ocenjevani program (gozd.cpp):
#include <algorithm>
#include <array>
#include <complex>
#include <cmath>
#include <functional>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <limits>
#include <map>
#include <limits>
#include <map>
#include <queue>
#include <set>
#include <string>
#include <stack>
#include <tuple>
#include <utility>
#include <vector>

#define print(x) (cout << #x << " = " << (x) << "\n")

using namespace std;

const double eps = 1e-6;
int n, *a, *b;
double l, r;

int main() {
  cin.sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);
  cout << fixed << setprecision(15);

  l = 0;
  r = 1;

  cin >> n;
  a = new int[n];
  b = new int[n];

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i] >> b[i];
  }

  double a1 = a[0], b1 = b[0];
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    double a2 = a[i], b2 = b[i];

    if (abs(a1 - a2) < eps && abs(b1 - b2) < eps)
      continue;
    
    if (a1 < a2 + eps && b1 < b2 + eps) {
      l = 1;
      r = 0;
      break;
    }

    if (a1 + eps > a2 && b1 + eps > b2)
      continue;
    
    double x = (b2 - b1) / (a1 - b1 - a2 + b2);
    
    if (a1 > a2) {
      if (x > l)
        l = x;
    } else {
      if (x < r)
        r = x;
    }

    if (l > r + 2 * eps)
      break;
  }

  if (l > r + eps) {
    cout << "Slabe metrike" << "\n";
  } else {
    double x = (l + r) / 2;
    cout << x << " " << 1-x << "\n";
  }

  return 0;
}