Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
vlakec-tomaz-in-ekipa-raketa-2019 Gozdovi Python 3 100/100OK 24. apr '19 @ 17:25

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 10/10 10,715 MiB 0,000 s OK
#2 [več] 10/10 11,844 MiB 0,338 s OK
#3 [več] 10/10 23,035 MiB 1,158 s OK
#4 [več] 10/10 11,715 MiB 0,450 s OK
#5 [več] 10/10 10,754 MiB 1,643 s OK
#6 [več] 10/10 10,863 MiB 0,531 s OK
#7 [več] 10/10 10,742 MiB 0,545 s OK
#8 [več] 10/10 10,820 MiB 0,475 s OK
#9 [več] 10/10 10,992 MiB 0,399 s OK
#10 [več] 10/10 10,789 MiB 0,373 s OK

Ocenjevani program (gozdovi.py):
from queue import deque

def fill(slika, checked, st_i, st_j, t):
  n = len(checked)
  m = len(checked[0])

  q = deque([(st_i,st_j)])
  while len(q) > 0:
    i,j = q.popleft()
    if checked[i][j]:
      continue

    checked[i][j] = True

    candidates = [(i-1,j),(i+1,j),(i,j-1),(i,j+1),
           (i-1,j-1),(i-1,j+1),(i+1,j-1),(i+1,j+1)]
    for i_n, j_n in candidates:
      # Inside bounds and correct char and not searched
      if (i_n >= 0 and i_n < n) and \
        (j_n >= 0 and j_n < m) and \
        (slika[i_n][j_n] == t and not checked[i_n][j_n]):

        q.append((i_n,j_n))


while True:
  n,m = map(int, input().split())
  if n==0 and m==0:
    break

  # Preberi sliko
  slika = []
  for i in range(n):
    slika.append(input())

  count = 0
  checked = [[False for i in range(m)] for j in range(n)]

  for i in range(n):
    for j in range(m):
      if not checked[i][j]:
        count += 1
        fill(slika,checked,i,j,slika[i][j])

  print(count)