Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
ognjeniprocesor-2018 Presek Python 3 100/100OK 04. okt '18 @ 20:05

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 100/100 8,738 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (Presek.py):
from math import sqrt


def pt_in_rectangle(pt, rect):
  return rect[0][0] <= pt[0] <= rect[1][0] and rect[0][1] <= pt[1] <= rect[1][1]


def pt_in_circle(pt, xk, yk, r):
  x, y = pt
  return (x-xk)**2. + (y-yk)**2. <= r**2.


def preveri_rob(y, xk, yk, r):
  try:
    x1 = sqrt(r**2 - (y-yk)**2) + xk
    x2 = -sqrt(r**2 - (y-yk)**2) + xk
    return x1, x2
  except:
    pass

T = int(input().strip())
for i in range(T):
  line = input().split()
  line = [int(x) for x in line]
  rect = [(line[0], line[1]), (line[2], line[3])]
  xk, yk = line[4], line[5]
  r = line[6]
  found = False
  if pt_in_rectangle((xk, yk), rect):
    if xk == int(xk): xk = int(xk)
    if yk == int(yk): yk = int(yk)
    print(xk, yk)
    found = True
  if found: continue
  for pt in [(rect[0][0], rect[0][1]), (rect[1][0], rect[1][1]), (rect[0][0], rect[1][1]), (rect[1][0], rect[0][1])]:
    if pt_in_circle(pt, xk, yk, r):
      tx, ty = pt
      if tx == int(tx): tx = int(tx)
      if ty == int(ty): ty = int(ty)
      print(tx, ty)
      found = True
      break
  if found: continue

  for i in range(2):
    pts = []
    y = preveri_rob(rect[i][0], yk, xk, r)
    # if y: pts += list(zip([rect[i][0]] * 2, y))
    if y: pts += [(rect[i][0], sum(y)/2.)]
    x = preveri_rob(rect[i][1], xk, yk, r)
    # if x: pts += list(zip(x, [rect[i][1]] * 2))
    if x: pts += [(sum(x)/2., rect[i][1])]
    found = False
    for pt in pts:
      if pt_in_rectangle(pt, rect):
        tx, ty = pt
        if tx == int(tx): tx = int(tx)
        if ty == int(ty): ty = int(ty)
        print(tx, ty)
        found = True
        break
    if found: break
  if not found:
    print("Presek je prazen")