Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
zerodays-2018 Birokrati Python 3 100/100OK 04. okt '18 @ 19:42

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 9/9 8,352 MiB 0,000 s OK
#2 9/9 8,445 MiB 0,000 s OK
#3 9/9 8,410 MiB 0,000 s OK
#4 9/9 8,340 MiB 0,000 s OK
#5 9/9 8,359 MiB 0,000 s OK
#6 9/9 8,566 MiB 0,000 s OK
#7 9/9 8,906 MiB 0,000 s OK
#8 9/9 10,102 MiB 0,000 s OK
#9 9/9 9,879 MiB 0,000 s OK
#10 9/9 16,188 MiB 0,000 s OK
#11 10/10 8,441 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (birokrati2.py):
class Hlod:
  def __init__(self, ime):
    self.ime = ime
    self.veje = []

folk = []
while True:
  try:
    clovek, obtozi = input().split()
    clovek = clovek[1:].split('/')
    folk.append((clovek, obtozi))
  except:
    break

hlod = Hlod('/')
zacetek = None
folk.sort()

folkd = {}
nivoji_clouk = {}
for c in folk:
  trenutn_hlod = hlod
  temp = ''
  sam_enke = True

  for i in range(len(c[0]) - 1):
    if len(temp) != 0:
      temp += '.'
    
    tekst = c[0][i]
    imena_vej = [veja.ime for veja in trenutn_hlod.veje]
    if tekst in imena_vej:
      cifra = imena_vej.index(tekst)
      trenutn_hlod = trenutn_hlod.veje[cifra]
    else:
      cifra = len(trenutn_hlod.veje)
      trenutn_hlod.veje.append(
        Hlod(tekst)
      )
      trenutn_hlod = trenutn_hlod.veje[-1]

    if cifra != 0:
      sam_enke = False

    temp += str(cifra + 1)

  # se za folk
  if len(temp) != 0:
    temp += '.'
  
  nivo = nivoji_clouk.get(temp, None)
  if nivo is None:
    nivoji_clouk[temp] = 1
    nivo = 1
  else:
    sam_enke = False

  nivoji_clouk[temp] += 1
  temp += str(nivo)
    
  folkd[temp] = (temp, c[0], c[1])

  if sam_enke:
    if zacetek is None:
      zacetek = temp
    else:
      zacetek = sorted([zacetek, temp], key=len)[0]

# print()
# print()
# print()
# print()
# for k in folkd.keys():
#   print(k, folkd[k])
# exit()

seen = set()
trenuten = zacetek

for _ in range(len(folk)):
  temp, ime, obtozi = folkd[trenuten]

  if obtozi not in folkd.keys() or obtozi in seen:
    print('/' + '/'.join(ime))
    break

  seen.add(temp)
  trenuten = obtozi