Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
Muf Prehitevanje Python 3 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 04. okt '18 @ 19:17

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/16 10,133 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 41, in <module>
  start.prev = None
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'prev'
#2 0/16 10,137 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 41, in <module>
  start.prev = None
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'prev'
#3 0/17 10,215 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​aoopuhnpkp
aqvklyvmjs
vfaiesmibf
pjdziyyjop
mbhsodapop
Pravilen izhod:
​jvckhqlmxo
nephvkhmeq
aoopuhnpkp
aqvklyvmjs
vfaiesmibf
#4 0/17 12,691 MiB 1,181 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 41, in <module>
  start.prev = None
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'prev'
#5 0/17 67,184 MiB 3,857 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​saxtiqgnzc
wxcweekhak
kdwouwczhc
nephvkhmeq
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​kafqveegbs
saxtiqgnzc
wxcweekhak
kdwouwczhc
nephvkhmeq
pkcxxcwnqw
qalsgworym
kndxntnvyv
zgcbiusoet
sdzhgyfhmn
#6 0/17 10,281 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 41, in <module>
  start.prev = None
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'prev'

Ocenjevani program (asdasd.py):
import copy


def izpis():
  temp = start
  i = 0
  while temp != None:
    print(temp.name)
    temp = temp.next
    i+=1
    if i ==10:
      return

class person:
  def __init__(self, name, prev=None, nexty=None):
    self.name = name
    self.next = nexty
    self.prev = prev
# start -> [gajser cai nagl neki] <- end
#      1st  2nd 3rd 4th
count = int(input())-1
imeme = input()
lut = {}
start = person(imeme)
lut[imeme] = start
end = start

for i in range(count):
  imeme = input()
  end = person(imeme, end)
  end.prev.next = end
  lut[imeme] = end

for i in range(int(input())):
  kdo, koga = input().split()
  kdo_ptr = lut[kdo]
  koga_ptr = lut[koga]
  # If first falls
  if (kdo_ptr.prev == None):
    start = kdo_ptr.next
    start.prev = None
  elif (kdo_ptr.next == None):
    end = kdo_ptr.prev
    end.next = None
  else:
    kdo_ptr.prev.next = kdo_ptr.next
    kdo_ptr.next.prev = kdo_ptr.prev
  

  kdo_ptr.next = koga_ptr
  if koga_ptr.prev == None:

    kdo_ptr.prev = None
    start = kdo_ptr
  else:
    kdo_ptr.prev = koga_ptr.prev
    koga_ptr.prev.next = kdo_ptr
    koga_ptr.prev = kdo_ptr
izpis()