Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
muzik-2018 Birokrati Python 3 100/100OK 04. okt '18 @ 18:54

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 9/9 8,203 MiB 0,000 s OK
#2 9/9 8,211 MiB 0,000 s OK
#3 9/9 8,207 MiB 0,000 s OK
#4 9/9 8,195 MiB 0,000 s OK
#5 9/9 8,336 MiB 0,000 s OK
#6 9/9 8,434 MiB 0,000 s OK
#7 9/9 9,313 MiB 0,000 s OK
#8 9/9 9,055 MiB 0,000 s OK
#9 9/9 9,102 MiB 0,000 s OK
#10 9/9 9,230 MiB 0,000 s OK
#11 10/10 8,289 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (birokrati.py):
import sys
import math

sys.setrecursionlimit(10**9)

#sys.stdin = open("a.in")

inp = sys.stdin

pari = dict()

osebe = []

for line in inp:
  a,b = line.strip().split(' ')
  pari[a] = b

  osebe.append(a)

nosebe = [e.split('/')[1:] for e in osebe]

tags = dict()

def recursion(idd, predniz, besede):

  people = set()

  oddelki = set()

  noveosebe = list()

  for e in besede:
    if len(e) == 0:
      print(idd, predniz, e)
    if len(e) == 1:
      people.add(e[0])
    else:
      oddelki.add(e[0])

  people = list(people)
  oddelki = list(oddelki)

  people.sort()
  oddelki.sort()


  for i in range(len(people)):
    cifra = i + 1
    newid = idd + str(cifra)
    novniz = predniz + str(people[i])

    tags[novniz] = newid

  for i in range(len(oddelki)):
    cifra = i + 1
    newid = idd + str(cifra) + '.'
    novniz = predniz + oddelki[i] + '/'

    novebesede = []

    for b in besede:
      if len(b) == 1:
        continue
      if b[0] == oddelki[i]:
        novebesede.append(b[1:][:])


    recursion(newid, novniz, novebesede)

recursion('', '/', nosebe)

rev = dict()
for e in tags:
  rev[tags[e]] = e

mini = min(tags.values())

videni = set()

videni.add(mini)
while True:
  if mini in rev:
    sem = rev[mini]
    nekst = pari[sem]
    if nekst in rev:
      if nekst in videni:
        print(sem)
        break
      else:
        videni.add(nekst)
        mini = nekst
    else:
      print(sem)
      break

  else:
    print(rev[mini])
    break