Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
zerodays-2018 Prehitevanje C++ 100/100OK 04. okt '18 @ 18:38

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 16/16 3,121 MiB 0,004 s OK
#2 16/16 3,039 MiB 0,000 s OK
#3 17/17 3,195 MiB 0,004 s OK
#4 17/17 4,566 MiB 0,610 s OK
#5 17/17 30,656 MiB 0,000 s OK
#6 17/17 3,043 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (prehitevanje.cpp):
#include <iostream>
#include <vector>
#include <map>

using namespace std;

class Neki {
 public:
  Neki * spredi;
  Neki * zadi;
  string ime;
};

int main() {
  int n, p;
  cin >> n;

  Neki * spredi = nullptr;
  Neki * trenutni = nullptr;
  Neki * zadi = nullptr;
  Neki * prvi = nullptr;

  map<string, Neki*> tekmovalci;

  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    string ime;
    cin >> ime;

    zadi = new Neki();
    zadi->ime = ime;

    if (trenutni != nullptr) {
      trenutni->spredi = spredi;
      trenutni->zadi = zadi;

      tekmovalci[trenutni->ime] = trenutni;

      if (prvi == nullptr) {
        prvi = trenutni;  
      }
    }

    spredi = trenutni;
    trenutni = zadi;
  }

  trenutni->spredi = spredi;
  tekmovalci[trenutni->ime] = trenutni;

  cin >> p;

//////////////
  // Neki * endrug = prvi;
  // for (int i = 0; i < n; ++i) {
  //   cout << endrug->ime << endl;
  //   endrug = endrug->zadi;
  // }
  // cout << "\n\n\n";
//////////////

  for (int i = 0; i < p; ++i) {
    string x, y; 
    cin >> x >> y;
    if (x == y) continue;

    Neki * X = tekmovalci[x];
    Neki * Y = tekmovalci[y];

    Neki * spredi_x = X->spredi;
    Neki * zadi_x = X->zadi;
    
    if (spredi_x != nullptr) {
      spredi_x->zadi = zadi_x;
    }
    if (zadi_x != nullptr) {
      zadi_x->spredi = spredi_x;
      if (spredi_x == nullptr) {
        prvi = zadi_x;
      }
    }
  
    Neki * pred_y = Y->spredi;

    Y->spredi = X;
    X->zadi = Y;

    // cout << "----- " << X->ime << " " << X->zadi->ime << endl;

    if (pred_y == nullptr) {
      tekmovalci[x]->spredi = nullptr;
      prvi = X;
    } else {
      X->spredi = pred_y;
      pred_y->zadi = X;
    }

//////////////
  //   endrug = prvi;
  //   for (int i = 0; i < n; ++i) {
  //     cout << endrug->ime << endl;
  //     endrug = endrug->zadi;
  //   }

  // cout << "\n\n\n";
///////////////
  }

  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    cout << prvi->ime << endl;
    prvi = prvi->zadi;
  }

  return 0;
}