Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
jam-2018 Prehitevanje C++ 100/100OK 04. okt '18 @ 17:49

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 16/16 3,047 MiB 0,000 s OK
#2 16/16 3,047 MiB 0,000 s OK
#3 17/17 3,195 MiB 0,000 s OK
#4 17/17 4,367 MiB 0,543 s OK
#5 17/17 32,875 MiB 0,000 s OK
#6 17/17 3,129 MiB 0,010 s OK

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <iostream>
#include <map>
#include <vector>

using namespace std;

int main() {


  map<string, int> ime_to_i;
  vector<string> imena;
  imena.push_back("");

  int n;
  cin >> n;

  int **tab = new int*[n+2];
  for (int i = 0; i < n + 2; i++) {
    tab[i] = new int[2];
  }
  tab[0][0] = -3;
  tab[0][1] = -3;
  tab[n + 1][0] = -3;
  tab[n + 1][1] = -3;


  for (int i = 1; i < n + 1; i++) {
    string ime;
    cin >> ime;
    ime_to_i[ime] = i;
    imena.push_back(ime);
    tab[i][0] = i - 1;
    tab[i][1] = i + 1;
  }

  int st_kr;
  cin >> st_kr;
  for (int i = 0; i < st_kr; i++) {
    string xime, yime;
    cin >> xime >> yime;

    int xi = ime_to_i[xime];
    int *x = tab[xi];

    int yi = ime_to_i[yime];
    int *y = tab[yi];

    int ypredi = y[0];
    int *ypred = tab[ypredi];

    int xpredi = x[0];
    int *xpred = tab[xpredi];

    int xpoi = x[1];
    int *xpo = tab[xpoi];
  ;
    if (xi == yi || xi == y[0])
      continue;
  ;
    ypred[1] = xi;
    x[0] = ypredi;
    x[1] = yi;
    y[0] = xi;
    xpred[1] = xpoi;
    xpo[0] = xpredi;
  }
  ;
  int *prvi;
  int idx = 0;
  for (int i = 1; i < n+1; i++) {
    int *trenutni = tab[i];
    if (trenutni[0] == 0) {
      prvi = trenutni;
      idx = i;
      break;
    }
  }
  ;
  while (true) {
    cout << imena[idx] << endl;
    idx = prvi[1];
    prvi = tab[idx];
    if (prvi[1] == n + 1) {
      cout << imena[idx] << endl;
      break;
    }
  }}