Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
vlakectomaz-2018 Birokrati Python 3 0/100Napačen odgovor (WA) 04. okt '18 @ 17:14

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 9/9 8,613 MiB 0,000 s OK
#2 9/9 8,594 MiB 0,000 s OK
#3 9/9 8,527 MiB 0,000 s OK
#4 9/9 8,609 MiB 0,000 s OK
#5 9/9 8,723 MiB 0,000 s OK
#6 9/9 8,984 MiB 0,000 s OK
#7 9/9 9,164 MiB 0,000 s OK
#8 9/9 11,652 MiB 0,000 s OK
#9 0/9 11,172 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​/dzxfm
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​/fcnie/khbpp/pcava/lnmlz
<<<EOF>>>
#10 0/9 26,238 MiB 0,042 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​/k
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​/o/x/m
<<<EOF>>>
#11 10/10 8,594 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (birokrati.py):
hierarhija = {
  "delavci": [],
  "pododdelki": {}
}

while True:
  try:
    path, ids = input().split(" ")
    path_s = path.lstrip("/")
    path_items = path_s.split("/")
    path_numbers = [int(i)-1 for i in ids.split(".")]
    
    oddelki, ime = path_items[:-1], path_items[-1]
    trenutni_oddelek = hierarhija
    
    for o in oddelki:
      if o not in trenutni_oddelek["pododdelki"]:
        trenutni_oddelek["pododdelki"][o] = {
          "id": len(trenutni_oddelek["pododdelki"]),
          "delavci": [],
          "pododdelki": {},
          "ime": o
        }
        
      trenutni_oddelek = trenutni_oddelek["pododdelki"][o]
    
    trenutni_oddelek["delavci"].append([path, path_numbers, False, ime])
  except EOFError:
    break
  
#print(hierarhija)

def transform(trenutni_oddelek):
  trenutni_oddelek["pododdelki"]=sorted(trenutni_oddelek["pododdelki"].values(), key=lambda x:x["ime"])
  trenutni_oddelek["delavci"] = sorted(trenutni_oddelek["delavci"], key=lambda x:x[3])
  for p in trenutni_oddelek["pododdelki"]:
    transform(p)

transform(hierarhija)

trenutni_oddelek = hierarhija
while(len(trenutni_oddelek["delavci"]) == 0):
  trenutni_oddelek = trenutni_oddelek["pododdelki"][0]
  
trenutni_delavec = trenutni_oddelek["delavci"][0]
konec = False
while True:
  # print(trenutni_delavec)
  oseba = trenutni_delavec[1][-1]
  oddelki = trenutni_delavec[1][:-1]
  
  trenutni_oddelek = hierarhija
  for o in oddelki:
    if(o >= len(trenutni_oddelek["pododdelki"])):
      konec=True
      break
    trenutni_oddelek=trenutni_oddelek["pododdelki"][o]
  
  if(konec or oseba >= len(trenutni_oddelek["delavci"]) or trenutni_oddelek["delavci"][oseba][2]):
    break
    
  trenutni_oddelek["delavci"][oseba][2] = True
  trenutni_delavec = trenutni_oddelek["delavci"][oseba]
  
print(trenutni_delavec[0])