Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
AlenVerk-2018 Prehitevanje C# 0/100Prekoračen čas (TLE) 04. okt '18 @ 16:28

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 16/16 21,957 MiB 0,000 s OK
#2 16/16 22,266 MiB 0,000 s OK
#3 17/17 20,277 MiB 0,000 s OK
#4 0/17 27,184 MiB 4,501 s Prekoračen čas
#5 0/17 43,641 MiB 4,383 s Prekoračen čas
#6 17/17 22,273 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (Program.cs):
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace prehitevanje
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      LinkedList<string> imena = new LinkedList<string>();
      int n = 0;
      int p = 0;

      n = int.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i=0;i<n;i++)
      {
        imena.AddLast(Console.ReadLine());
      }

      p = int.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i=0;i<p;i++)
      {
        string s = Console.ReadLine();
        string x = s.Split(' ')[0];
        string y = s.Split(' ')[1];

        imena.Remove(imena.Find(x));
        imena.AddBefore(imena.Find(y),x);
      }

      foreach(string s in imena)
      {
        Console.WriteLine(s);
      }

      Console.Read();
    }
  }
}