Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
avokado-2018 Droni Java 0/100Prekoračen čas (TLE) 10. maj '18 @ 19:54

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/5 34,457 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#2 0/5 36,688 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#3 0/5 35,141 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program formatted the output incorrectly.
#4 0/5 37,648 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#5 0/5 37,273 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program formatted the output incorrectly.
#6 0/5 38,434 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program formatted the output incorrectly.
#7 0/5 34,816 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#8 0/5 34,641 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#9 5/5 34,367 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#10 0/5 41,398 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#11 0/5 34,469 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#12 0/5 36,707 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#13 0/5 34,773 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program formatted the output incorrectly.
#14 0/5 35,980 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program formatted the output incorrectly.
#15 0/5 35,566 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#16 5/5 36,652 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#17 0/5 34,816 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#18 0/5 36,691 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#19 0/5 35,020 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program formatted the output incorrectly.
#20 0/5 33,270 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.

Ocenjevani program (Droni.java):
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;


public class Droni {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		String line1 = br.readLine();
		String line2 = br.readLine();
		
		int[] array1 = new int[6];
		int[] array2 = new int[6];

		for (int i = 0; i < 5; i++) {
			array1[i] = Integer.parseInt(line1.split(" ")[i]);
			array2[i] = Integer.parseInt(line2.split(" ")[i]);
		}
		
		int smer1 = 0;
		int smer2 = 0;
		boolean aFinished = false;
		boolean hasBMoved = false;
		
		int[] aZacetek = new int[3];
		System.out.println("(" + array1[0] + " " + array1[1] + " " + array1[2] + ") (" + array2[0] + " " + array2[1] + " " + array2[2] + ")");

		while(true) {
			aZacetek[0] = array1[0];
			aZacetek[1] = array1[1];
			aZacetek[2] = array1[2];
			
			if (array1[0] != array1[3]) {
				smer1 = 0;
				if (array1[0] > array1[3]) {
					array1[0]--;
					if (aWantsToMoveOnB(array1, array2) == true) {
						array1[0]++;
						array1[1]++;
						array2[0]++;
						hasBMoved = true;
					}
				} else {
					array1[0]++;
					if (aWantsToMoveOnB(array1, array2) == true) {
						array1[0]--;
						array1[1]++;
						array2[0]--;
						hasBMoved = true;

					}
				}
			} else if (array1[1] != array1[4]) {
				smer1 = 1;
				if (array1[1] > array1[4]) {
					array1[1]--;
					if (aWantsToMoveOnB(array1, array2) == true) {
						array1[1]++;
						array1[2]++;
						array2[1]++;
						hasBMoved = true;

					}
				} else {
					array1[1]++;
					if (aWantsToMoveOnB(array1, array2) == true) {
						array1[1]--;
						array1[2]++;
						array2[1]--;
						hasBMoved = true;

					}
				}
			} else if (array1[2] != array1[5]) {
				smer1 = 2;
				if (array1[2] > array1[5]) {
					System.out.println("pop");
					array1[2]--;
					if (aWantsToMoveOnB(array1, array2) == true) {
						array1[2]++;
						array1[3]++;
						array2[2]++;
						hasBMoved = true;

					}
				} else {
					array1[2]++;
					if (aWantsToMoveOnB(array1, array2) == true) {
						array1[2]--;
						array1[3]++;
						array2[2]--;
						hasBMoved = true;

					}
				}
			} else {
				aFinished = true;
			}
			if (hasBMoved == true) {
				hasBMoved = false;
				System.out.println("(" + array1[0] + " " + array1[1] + " " + array1[2] + ") (" + array2[0] + " " + array2[1] + " " + array2[2] + ")");
				continue;
			}
			
			
			
			if (array2[0] != array2[3]) {
				smer2 = 0;
				if (array2[0] > array2[3]) {
					array2[0]--;
					if (aWantsToMoveOnB(array1, array2) == true) {
						if (aFinished == false) {
							array2[0]++;
						} else {
							array1[2]--;
						}
					}
				} else {
					array2[0]++;
					if (aWantsToMoveOnB(array1, array2) == true) {
						if (aFinished == false) {
							array2[0]--;
						} else {
							array1[2]--;
						}
					}
				}
			} else if (array2[1] != array2[4]) {
				smer2 = 1;
				if (array2[1] > array2[4]) {
					array2[1]--;
					if (aWantsToMoveOnB(array1, array2) == true) {
						if (aFinished == false) {
							array2[1]++;
						} else {
							array1[2]--;
						}
					}
				} else {
					array2[1]++;
					if (aWantsToMoveOnB(array1, array2) == true) {
						if (aFinished == false) {
							array2[1]--;
						} else {
							array1[2]--;
						}
					}
				}
			} else if (array2[2] != array2[5]) {
				smer2 = 2;
				if (array2[2] > array2[5]) {
					array2[2]--;
					if (aWantsToMoveOnB(array1, array2) == true) {
						if (aFinished == false) {
							array2[2]++;
						} else {
							array1[2]--;
						}
					}
				} else {
					array2[2]++;
					if (aWantsToMoveOnB(array1, array2) == true) {
						if (aFinished == false) {
							array2[2]--;
						} else {
							array1[2]--;
						}
					}
				}
			}
			System.out.println("(" + array1[0] + " " + array1[1] + " " + array1[2] + ") (" + array2[0] + " " + array2[1] + " " + array2[2] + ")");
			if (array1[0] == array1[3] && array1[1] == array1[4] && array1[2] == array1[5] &&
					array2[0] == array2[3] && array2[1] == array2[4] && array2[2] == array2[5]) {
				break;
			}
		}
		
		
		
		
	}

	private static boolean aWantsToMoveOnB(int[] a, int[] b) {
		if (a[0] == b[0] && a[1] == b[1] && a[2] == b[2]) {
			return true;
		}
		return false;
		
	}
	
	
}