Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
gunicorni-2018 Podnapisi Python 3 100/100OK 10. maj '18 @ 19:26

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 7/7 8,789 MiB 0,000 s OK
#2 7/7 9,016 MiB 0,000 s OK
#3 7/7 8,672 MiB 0,000 s OK
#4 7/7 9,398 MiB 0,000 s OK
#5 7/7 8,668 MiB 0,000 s OK
#6 7/7 8,656 MiB 0,000 s OK
#7 7/7 8,652 MiB 0,000 s OK
#8 7/7 8,570 MiB 0,000 s OK
#9 7/7 8,672 MiB 0,000 s OK
#10 7/7 9,324 MiB 0,000 s OK
#11 7/7 8,617 MiB 0,000 s OK
#12 7/7 8,863 MiB 0,000 s OK
#13 8/8 8,801 MiB 0,000 s OK
#14 8/8 8,672 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (Podnapisi.py):
import sys

def preberiVrstico(vr):
  return vr.strip()


vhod = sys.stdin.readlines()

def razberiZamik(zamik, prviZamik=False):
  '''Pridobi zamik ur, minut in sekund.'''
  i = 0
  if prviZamik:
    i += 1
  sezZamikov = zamik.strip().split(':')
  zamikUre = int(sezZamikov[i])
  zamikMinute = int(sezZamikov[i+1])
  zamikSekunde = float(sezZamikov[i+2].replace(',','.'))
  return (zamikUre, zamikMinute, zamikSekunde)

def pristejCas(u, m, s, uZ, mZ, sZ):
  '''Prišteje čas podnapisa in zamika.'''
  vseSekunde = s + sZ
  sekunde = round(vseSekunde % 60,3)
  minuteOdSekund = round(vseSekunde // 60)
  vseMinute = m + mZ + minuteOdSekund
  minute = round(vseMinute % 60)
  ureOdMinut = round(vseMinute // 60)
  ure = u + uZ + ureOdMinut
  return (ure, minute, sekunde)

def zapis(u, m, s):
  sekunde, milisekunde = (str(s).split('.'))
  if len(sekunde) == 1:
    sekunde = '0' + sekunde
  if len(milisekunde) == 1:
    milisekunde += '00'
  elif len(milisekunde) == 2:
    milisekunde += '0'
  m = str(m)
  if len(m) == 1:
    m = '0' + m
  u = str(u)
  if len(u) == 1:
    u = '0' + u
  return ':'.join([u, m, ','.join([sekunde, milisekunde])])


def preurediCas(vr):
  '''Preuredimo vrstico s časom tako, da dobimo pravi čas.'''
  zaPrintat = []
  for casPodnapisa in vr.split('-->'):
    prvotni = razberiZamik(casPodnapisa)
    vsiCasi = prvotni + zamikPodnapisov
    zaPrintat.append(zapis(*pristejCas(*vsiCasi)))
  print(zaPrintat[0], '-->', zaPrintat[1])zamik = vhod[0]

zamikPodnapisov = razberiZamik(zamik, True)

prazna = True
stevilo = False
for vr in vhod[1:]:
  if len(vr.strip()) == 0:
    prazna = True
    print(vr, end='')
  elif vr.strip().isalnum():
    stevilo = True
    print(vr, end='')
  elif len(vr.strip()) == 29 and '-->' in vr and prazna and stevilo:
    preurediCas(vr)
    prazna = False
    stevilo = False
  else:
    print(vr, end='')
    prazna = False
    stevilo = False