Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
Deathmask Droni C++ 100/100OK 10. maj '18 @ 19:11

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 5/5 3,121 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#2 5/5 2,996 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#3 5/5 3,129 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#4 5/5 2,996 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#5 5/5 3,125 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#6 5/5 2,996 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#7 5/5 3,133 MiB 0,003 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#8 5/5 3,000 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#9 5/5 3,129 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#10 5/5 3,129 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#11 5/5 3,129 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#12 5/5 3,125 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#13 5/5 2,996 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#14 5/5 3,129 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#15 5/5 2,996 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#16 5/5 3,129 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#17 5/5 2,992 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#18 5/5 3,129 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#19 5/5 2,996 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#20 5/5 2,996 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <iostream>


using namespace std;
int x1,y1,z1,fx1,fy1,fz1,x2,y2,z2,fx2,fy2,fz2;
void print(){

  cout<<"("<<x1<<" "<<y1<<" "<<z1<<") ("<<x2<<" "<<y2<<" "<<z2<<")"<<endl;
}

int main()
{

  cin >>x1>>y1>>z1>>fx1>>fy1>>fz1>>x2>>y2>>z2>>fx2>>fy2>>fz2;
  bool en = true;
  print();

  bool man = false;
  bool zman=false;
  if (x1 == x2 and y1==y2)
   {
      x1--;
      man = true;
      print();
   }

  while (z1!=fz1 or z2!=fz2 ){
      if (z1!=fz1 && z1>fz1){
        z1--;
      }else if (z1!=fz1 && z1<fz1){
        z1++;
      }
      if (z2!=fz2 && z2>fz2){
        z2--;
      }else if (z2!=fz2 && z2<fz2){
        z2++;
      }
      print();
    }

     if (z1 == z2)
  {
      z1--;
      zman = true;

    print();
  }

  if(man){
    x1++;
    man = false;
    print();
  }
  while (x1!=fx1 or x2!=fx2 ){
      if (x1!=fx1 && x1>fx1){
        x1--;
      }else if (x1!=fx1 && x1<fx1){
        x1++;
      }
      if (x2!=fx2 && x2>fx2){
        x2--;

      }else if (x2!=fx2 && x2<fx2){
        x2++;
      }
      print();
  }

  while (y1!=fy1 or y2!=fy2 ){
      if (y1!=fy1 && y1>fy1){
        y1--;
      }else if (y1!=fy1 && y1<fy1){
        y1++;
      }
      if (y2!=fy2 && y2>fy2){
        y2--;

      }else if (y2!=fy2 && y2<fy2){
        y2++;
      }
      print();
  }

  if (zman){
    z1++;
    man = false;
    print();
  }  return 0;
}