Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
jam-2018 Dolenjec C++ 100/100OK 10. maj '18 @ 18:57

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 3/3 3,004 MiB 0,004 s OK
#2 [več] 3/3 3,195 MiB 0,004 s OK
#3 [več] 3/3 3,004 MiB 0,004 s OK
#4 [več] 3/3 3,199 MiB 0,004 s OK
#5 [več] 3/3 3,199 MiB 0,004 s OK
#6 [več] 3/3 3,008 MiB 0,004 s OK
#7 [več] 3/3 3,195 MiB 0,000 s OK
#8 [več] 3/3 3,203 MiB 0,004 s OK
#9 [več] 3/3 3,203 MiB 0,004 s OK
#10 [več] 3/3 3,203 MiB 0,004 s OK
#11 [več] 3/3 3,008 MiB 0,000 s OK
#12 [več] 3/3 3,008 MiB 0,004 s OK
#13 [več] 3/3 3,215 MiB 0,000 s OK
#14 [več] 3/3 3,016 MiB 0,004 s OK
#15 [več] 3/3 3,211 MiB 0,004 s OK
#16 [več] 3/3 3,211 MiB 0,004 s OK
#17 [več] 3/3 3,215 MiB 0,004 s OK
#18 [več] 3/3 3,059 MiB 0,004 s OK
#19 [več] 3/3 3,250 MiB 0,000 s OK
#20 [več] 3/3 3,254 MiB 0,000 s OK
#21 [več] 3/3 3,262 MiB 0,004 s OK
#22 [več] 3/3 4,137 MiB 0,003 s OK
#23 [več] 3/3 23,820 MiB 0,375 s OK
#24 [več] 3/3 19,250 MiB 0,325 s OK
#25 [več] 3/3 18,926 MiB 0,302 s OK
#26 [več] 3/3 15,633 MiB 0,292 s OK
#27 [več] 3/3 14,500 MiB 0,256 s OK
#28 [več] 3/3 20,766 MiB 0,308 s OK
#29 [več] 3/3 19,125 MiB 0,271 s OK
#30 [več] 3/3 15,422 MiB 0,231 s OK
#31 [več] 3/3 14,484 MiB 0,249 s OK
#32 [več] 3/3 13,176 MiB 0,226 s OK
#33 [več] 4/4 3,004 MiB 0,004 s OK

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <string>
#include <vector>
#include <list>


using namespace std;

class Edge;

class Vertex {
public:
 bool gostilna = false, checked = false, onpath = false;

 list<Edge *> in, out;

};

class Edge {
public:
 Vertex *to, *from;

 Edge(Vertex *from, Vertex *to) : from(from), to(to) {}
};


vector<Vertex *> vertices;

int st_stavb, st_cest, st_gostiln, q0;

Vertex *rek(Vertex *vertex) {
 if (vertex->onpath) {
  if (vertex->gostilna) {
   cout << "DA" << endl;
   exit(0);
  }
  return vertex;
 }
 if (vertex->checked)
  return nullptr;

 vertex->onpath = true;
 vertex->checked = true;

 for (Edge *edge : vertex->out) {
  Vertex *r = rek(edge->to);
  if (r) {
   if (vertex->gostilna) {
    cout << "DA" << endl;
    exit(0);
   }
   if (vertex == r)
    continue;

   for (Edge *o : vertex->out) {
    r->out.push_back(o);
    o->from = r;
   }

   for (Edge *o : vertex->in) {
    r->in.push_back(o);
    o->to = r;
   }

   vertex->onpath = false;
   return r;
  }
 }

 vertex->onpath = false;
 return nullptr;
}

int main() {
 cin >> st_stavb >> st_cest >> st_gostiln >> q0;

 for (int i = 0; i < st_stavb + 1; i++)
  vertices.push_back(new Vertex());

 for (int i = 0; i < st_gostiln; i++) {
  int g;
  cin >> g;
  vertices[g]->gostilna = true;
 }

 for (int i = 0; i < st_cest; i++) {
  int from, to;
  cin >> from >> to;
  Edge *edge = new Edge(vertices[from], vertices[to]);
  vertices[from]->out.push_back(edge);
  vertices[to]->in.push_back(edge);
 }

 rek(vertices[q0]);

 cout << "NE" << endl;
}