Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
DMT2018 Podnapisi C 0/100Napačen odgovor (WA) 10. maj '18 @ 18:47

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 0/7 1,336 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Sem na kraju,

22
01:12:43,405 --> 01:12:47,967
ki ga ne morete najti, in v rokah
ki ga ne morete najti, in v rokahnekoga, ki ga ne boste izsledili.

23
01:12:55,565 --> 01:12:57,692
Premier Michael Callow...
Pravilen izhod:
​Sem na kraju,

22
01:12:43,405 --> 01:12:47,967
ki ga ne morete najti, in v rokah
nekoga, ki ga ne boste izsledili.

23
01:12:55,565 --> 01:12:57,692
Premier Michael Callow...
#2 [več] 0/7 1,336 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​All right, everybody.

2
20:59:27,978 --> 20:59:29,512
As promised,
As promised,tonight's the night.

3
20:59:29,546 --> 20:59:33,216
Like I keep saying,
Pravilen izhod:
​All right, everybody.

2
20:59:27,978 --> 20:59:29,512
As promised,
tonight's the night.

3
20:59:29,546 --> 20:59:33,216
Like I keep saying,
#3 [več] 0/7 1,426 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​built a full virtual environment

3
00:00:17,840 --> 00:00:21,270
All right, we're under way!
All right, we're under way!It's time for this week's MMO Stream.

4
00:00:21,280 --> 00:00:23,350
First, we had you watch
Pravilen izhod:
​built a full virtual environment

3
00:00:17,840 --> 00:00:21,270
All right, we're under way!
It's time for this week's MMO Stream.

4
00:00:21,280 --> 00:00:23,350
First, we had you watch
#4 [več] 0/7 1,363 MiB 0,000 s Klicana nedovoljena funkcija
#5 [več] 0/7 1,336 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​built a full virtual environment

3
23:59:41,719 --> 23:59:45,149
All right, we're under way!
All right, we're under way!It's time for this week's MMO Stream.

4
23:59:45,159 --> 23:59:47,229
First, we had you watch
Pravilen izhod:
​built a full virtual environment

3
23:59:41,719 --> 23:59:45,149
All right, we're under way!
It's time for this week's MMO Stream.

4
23:59:45,159 --> 23:59:47,229
First, we had you watch
#6 [več] 7/7 1,332 MiB 0,000 s OK
#7 [več] 7/7 1,332 MiB 0,000 s OK
#8 [več] 0/7 1,426 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:11:15,100 --> 00:11:16,850
2
2SHIFT: 00:11:10,220
2SHIFT: 00:11:10,22000:00:04,880 --> 00:00:06,630
2SHIFT: 00:11:10,22000:00:04,880 --> 00:00:06,63000:00:04,880 --> 00:00:06,630

2
Pravilen izhod:
​1
00:11:15,100 --> 00:11:16,850
2
SHIFT: 00:11:10,220
00:00:04,880 --> 00:00:06,630
00:00:04,880 --> 00:00:06,630

2
#9 [več] 0/7 1,359 MiB 0,000 s Klicana nedovoljena funkcija
#10 [več] 0/7 1,336 MiB 0,009 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:00:14,601 --> 00:00:17,801
Pulp: 1. Mehka, vla?na,
Pulp: 1. Mehka, vla?na,brezobli?na gmota snovi.

2
00:00:18,301 --> 00:00:21,201
2. ?asopis ali knjiga
Pravilen izhod:
​1
00:00:14,601 --> 00:00:17,801
Pulp: 1. Mehka, vla?na,
brezobli?na gmota snovi.

2
00:00:18,301 --> 00:00:21,201
2. ?asopis ali knjiga
#11 [več] 0/7 1,332 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​built a full virtual environment

3
00:00:19,140 --> 00:00:22,570
All right, we're under way!
All right, we're under way!It's time for this week's MMO Stream.

4
00:00:22,580 --> 00:00:24,650
First, we had you watch
Pravilen izhod:
​built a full virtual environment

3
00:00:19,140 --> 00:00:22,570
All right, we're under way!
It's time for this week's MMO Stream.

4
00:00:22,580 --> 00:00:24,650
First, we had you watch
#12 [več] 0/7 1,336 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:10:00,681 --> 00:10:02,081
<i>Previously on</i>
<i>Previously on</i>The Big Bang Theory...

2
00:10:02,683 --> 00:10:04,713
So, Leonard, tell
Pravilen izhod:
​1
00:10:00,681 --> 00:10:02,081
<i>Previously on</i>
The Big Bang Theory...

2
00:10:02,683 --> 00:10:04,713
So, Leonard, tell
#13 [več] 0/8 1,332 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
03:13:13,073 --> 03:13:17,073
PUENTE ANTIGUO,
PUENTE ANTIGUO,NOVA MEHIKA

2
03:13:47,949 --> 03:13:49,983
Po?akajmo ga.
Pravilen izhod:
​1
03:13:13,073 --> 03:13:17,073
PUENTE ANTIGUO,
NOVA MEHIKA

2
03:13:47,949 --> 03:13:49,983
Po?akajmo ga.
#14 [več] 0/8 1,426 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​built a full virtual environment

3
01:11:00,000 --> 23:33:46,770
All right, we're under way!
All right, we're under way!It's time for this week's MMO Stream.

4
23:00:00,000 --> 23:33:46,770
First, we had you watch
Pravilen izhod:
​built a full virtual environment

3
01:11:00,000 --> 23:33:46,770
All right, we're under way!
It's time for this week's MMO Stream.

4
23:00:00,000 --> 23:33:46,770
First, we had you watch

Ocenjevani program (Podnapisi.c):
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

void zamakni(char* word, int u, int min, int sec, int mls);

int main() {
  char* beseda = malloc(201*sizeof(char));
  char* vrstica = malloc(201*sizeof(char));
  scanf("%s", vrstica);

  char* shift = malloc(13*sizeof(char));
  scanf("%s", shift);
  int ms = 100*(shift[9]-'0') + 10*(shift[10]-'0') + shift[11]-'0';
  int s = 10*(shift[6]-'0') + shift[7]-'0';
  int m = 10*(shift[3]-'0') + shift[4]-'0';
  int h = 10*(shift[0]-'0') + shift[1]-'0';

  int test = 0;
  while (scanf("%s", beseda) == 1) {
    if (test == 0) {
      printf("%s\n", beseda);
      test = 1;
    }

    else if (test == 1) {
      //scanf("%s", beseda);
      //printf("PREBRANA BESEDA: %s\n", beseda);
      zamakni(beseda, h, m, s, ms);
      strcpy(vrstica, beseda);
      scanf("%s", beseda);
      strcat(vrstica, " --> ");
      scanf("%s", beseda);
      //printf("PREBRANA BESEDA: %s\n", beseda);
      zamakni(beseda, h, m, s, ms);
      strcat(vrstica, beseda);
      printf("%s\n", vrstica);
      test = 2;
    }

    else if (test == 2) {
      strcpy(vrstica, beseda);
      test = 3;
    }

    else {
      strcat(vrstica, beseda);
    }

    char naslednji = getchar();
    if (naslednji == ' ') {
      strcat(vrstica, " ");
    }
    else if (naslednji == '\n' && test > 2) {
      printf("%s\n", vrstica);
      naslednji = getchar();
      if (naslednji == EOF) break;
      if (naslednji == '\n') {
        putchar(naslednji);
        test = 0;
        continue;
      }
      ungetc(naslednji, stdin);
    }
  }

  return 0;
}

void zamakni(char* word, int u, int min, int sec, int mls) {
  int h2, m2, s2, ms2;
  h2 = 10*(word[0]-'0') + word[1]-'0';
  m2 = 10*(word[3]-'0') + word[4]-'0';
  s2 = 10*(word[6]-'0') + word[7]-'0';
  ms2 = 100*(word[9]-'0') + 10*(word[10]-'0') + word[11]-'0';
  // printf("BRANJE: %d\n", h2);

  ms2 += mls;
  s2 += ms2/1000;
  ms2 = ms2%1000;
  word[9] = ms2/100+'0';
  word[10] = (ms2%100)/10+'0';
  word[11] = ms2%10+'0';

  s2 += sec;
  m2 += s2/60;
  s2 = s2%60;
  word[6] = s2/10+'0';
  word[7] = s2%10+'0';

  m2 += min;
  h2 += m2/60;
  m2 = m2%60;
  word[3] = m2/10+'0';
  word[4] = m2%10+'0';

  h2+=u;
  //printf("URE: %d\n", h2);
  word[0] = h2/10+'0';
  word[1] = h2%10+'0';
}