Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
schrutefarms-2018 Droni Python 3 0/100Prekoračen čas (TLE) 10. maj '18 @ 18:36

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/5 8,266 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#2 0/5 8,238 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#3 0/5 8,172 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#4 0/5 8,188 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#5 0/5 8,199 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#6 0/5 8,125 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#7 0/5 8,238 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#8 0/5 8,242 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#9 0/5 8,164 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#10 0/5 8,258 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#11 0/5 8,242 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#12 0/5 8,230 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#13 0/5 8,234 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#14 0/5 8,281 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#15 0/5 8,168 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#16 0/5 8,227 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#17 0/5 8,188 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#18 0/5 8,277 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#19 0/5 8,164 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#20 0/5 8,258 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.

Ocenjevani program (tiest.py):
import sys
f = sys.stdin
#f = open("test.txt", "r")

lines = f.read().strip().split("\n")
droni1 = lines[0]
droni2 = lines[1]

droni1 = droni1.split()
droni2 = droni2.split()
droni1 = [int(i) for i in droni1]
droni2 = [int(i) for i in droni2]
droni1i = droni1[0:3]
droni1f = droni1[3:]

droni2i = droni2[0:3]
droni2f = droni2[3:]

def krahasim(d1, d2):
  return abs(d1[0]-d2[0])+abs(d1[1]-d2[1])+abs(d1[2]-d2[2])

def vazh(x, y):
  if x[0] != y[0]:
    if x[0]<y[0]:
      x[0]+=1
      return x
    else:
      x[0]-=1
      return x  
  if x[1] != y[1]:
    if x[1]<y[1]:
      x[1]+=1
      return x
    else:
      x[1]-=1
      return x
  if x[2] != y[2]:
    if x[2]<y[2]:
      x[2]+=1
      return x
    else:
      x[2]-=1
      return x
  return x
hapat = []
print("("+str(droni1i[0])+" "+str(droni1i[1])+" "+str(droni1i[2])+")"+" "+"("+str(droni2i[0])+" "+str(droni2i[1])+" "+str(droni2i[2])+")")
while droni1i != droni1f or droni2i != droni2f:
  x = vazh(droni1i, droni1f)
  y = vazh(droni2i, droni2f)
  if krahasim(droni1i, droni2i)>2:
    droni1i = x
    droni2i =y
  if krahasim(droni1i, droni2i)==2:
    if x!=y:
      droni1i = x
      droni2i =y
    else:
      droni1i = x
  if krahasim(droni1i, droni2i)==1:
    if x == droni2i and y== droni1i:
      droni1i = x
      droni2i = [x[0], x[1], x[2]+1]
    else:
      droni1i = x
      droni2i =y
  print("("+str(droni1i[0])+" "+str(droni1i[1])+" "+str(droni1i[2])+")"+" "+"("+str(droni2i[0])+" "+str(droni2i[1])+" "+str(droni2i[2])+")")
    
f.close()