Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
cimetovipolzki-2018 Dolenjec Python 3 0/100Napačen odgovor (WA) 10. maj '18 @ 18:27

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 3/3 8,488 MiB 0,000 s OK
#2 [več] 3/3 8,680 MiB 0,000 s OK
#3 [več] 3/3 8,484 MiB 0,000 s OK
#4 [več] 3/3 8,586 MiB 0,000 s OK
#5 [več] 3/3 8,664 MiB 0,000 s OK
#6 [več] 3/3 8,496 MiB 0,000 s OK
#7 [več] 0/3 8,559 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#8 [več] 3/3 8,563 MiB 0,000 s OK
#9 [več] 3/3 8,594 MiB 0,000 s OK
#10 [več] 3/3 8,496 MiB 0,000 s OK
#11 [več] 0/3 8,656 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#12 [več] 3/3 8,484 MiB 0,000 s OK
#13 [več] 3/3 8,688 MiB 0,000 s OK
#14 [več] 3/3 8,504 MiB 0,000 s OK
#15 [več] 3/3 8,496 MiB 0,000 s OK
#16 [več] 3/3 8,496 MiB 0,000 s OK
#17 [več] 3/3 8,512 MiB 0,000 s OK
#18 [več] 3/3 8,605 MiB 0,000 s OK
#19 [več] 3/3 8,680 MiB 0,000 s OK
#20 [več] 3/3 8,766 MiB 0,000 s OK
#21 [več] 3/3 8,664 MiB 0,000 s OK
#22 [več] 3/3 9,129 MiB 0,000 s OK
#23 [več] 0/3 127,938 MiB 1,553 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#24 [več] 3/3 46,477 MiB 0,862 s OK
#25 [več] 3/3 43,770 MiB 0,832 s OK
#26 [več] 3/3 24,953 MiB 0,622 s OK
#27 [več] 3/3 21,945 MiB 0,588 s OK
#28 [več] 0/3 67,965 MiB 1,027 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#29 [več] 3/3 41,277 MiB 1,015 s OK
#30 [več] 3/3 24,676 MiB 0,653 s OK
#31 [več] 3/3 21,750 MiB 0,552 s OK
#32 [več] 3/3 21,277 MiB 0,517 s OK
#33 [več] 4/4 8,660 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (dolenjc.py):
import sys
sys.setrecursionlimit(10000000)

n, m, d, q0 = map(int, input().strip().split(" "))
q0 = q0 -1
gostilne = set([int(i) -1 for i in input().strip().split(" ")])

sosedi = [set() for _ in range(n)]
for _ in range(m):
  a, b = map(int, input().strip().split(" "))
  sosedi[a-1].add(b-1)


predhodniki = [ -1 for _ in range(n)]
po = [ -1 for _ in range(n)]
pred = [ -1 for _ in range(n)]

ind = 1
def dfs(my):
  global ind
  pred[my] = ind
  ind += 1
  for i in sosedi[my]:
    if pred[i] == -1:
      predhodniki[i] = my
      dfs(i)
    elif po[i] == -1:
      # imamo cikel
      n0 = my
      while n0 != i:
        if n0 in gostilne:
          print("DA")
          sys.exit(0)
        n0 = predhodniki[n0]
      if n0 in gostilne:
        print("DA")
        sys.exit(0)

  pred[my] = ind
  ind += 1


dfs(q0)

print("NE")