Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
snajper Podnapisi Java 100/100OK 10. maj '18 @ 18:08

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 7/7 52,680 MiB 0,141 s OK
#2 [več] 7/7 59,555 MiB 0,425 s OK
#3 [več] 7/7 39,910 MiB 0,000 s OK
#4 [več] 7/7 83,164 MiB 0,776 s OK
#5 [več] 7/7 37,371 MiB 0,000 s OK
#6 [več] 7/7 39,410 MiB 0,000 s OK
#7 [več] 7/7 39,566 MiB 0,000 s OK
#8 [več] 7/7 38,781 MiB 0,000 s OK
#9 [več] 7/7 35,156 MiB 0,000 s OK
#10 [več] 7/7 80,055 MiB 0,649 s OK
#11 [več] 7/7 38,711 MiB 0,000 s OK
#12 [več] 7/7 58,777 MiB 0,112 s OK
#13 [več] 8/8 60,578 MiB 0,173 s OK
#14 [več] 8/8 38,117 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (Podnapisi.java):
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

/**
 * Created by snajper on 5/10/18.
 */
public class Podnapisi {

  static class Cas {
    int h, m, s, ms;

    public void set(String str) {
      h = Integer.parseInt(str.substring(0, 2));
      m = Integer.parseInt(str.substring(3, 5));
      s = Integer.parseInt(str.substring(6, 8));
      ms= Integer.parseInt(str.substring(9, 12));
    }

    @Override
    public String toString() {
      //return String.format("%02d:%02d:%02d,%03d", h, m, s, ms);
      return (h >= 10 ? ("" + h) : (h == 0 ? ("00") : ("0" + h))) + ":" +
          (m >= 10 ? ("" + m) : (m == 0 ? ("00") : ("0" + m))) + ":" +
          (s >= 10 ? ("" + s) : (s == 0 ? ("00") : ("0" + s))) + "," +
          (ms >= 100 ? ("" + ms) : (ms >= 10 ? ("0" + ms) : (ms > 0 ? ("00" + ms) : "000")));
    }

    public void add(Cas shift) {
      h += shift.h;
      m += shift.m;
      s += shift.s;
      ms += shift.ms;

      if (ms >= 1000) {
        ms -= 1000;
        s++;
      }
      if (s >= 60) {
        s -= 60;
        m++;
      }
      if (m >= 60) {
        m -= 60;
        h++;
      }
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner in;

    if (args.length == 0) {
      in = new Scanner(System.in);
    } else {
      try {
        in = new Scanner(new File(args[0]));
      } catch (FileNotFoundException e) {
        throw new Error();
      }
    }

    in.next();
    Cas shift = new Cas();
    shift.set(in.next());
    in.nextLine();

    Cas startTime = new Cas();
    Cas endTime = new Cas();

    while (in.hasNext()) {
      String header = in.nextLine();
      startTime.set(in.next());
      startTime.add(shift);
      in.next();
      endTime.set(in.next());
      endTime.add(shift);
      in.nextLine();

      System.out.println(header);
      System.out.println(startTime + " --> " + endTime);

      String vrstica;
      do {
        if (!in.hasNext()) {
          return;
        }
        vrstica = in.nextLine();
        System.out.println(vrstica);
      } while (!vrstica.isEmpty());
    }
  }
}