Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
functor2018 Dolenjec C++ 0/100Napačen odgovor (WA) 10. maj '18 @ 17:52

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 3/3 2,563 MiB 0,004 s OK
#2 3/3 2,688 MiB 0,000 s OK
#3 0/3 2,621 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#4 3/3 2,617 MiB 0,004 s OK
#5 0/3 2,621 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#6 0/3 2,617 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#7 0/3 2,688 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#8 0/3 2,688 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#9 0/3 2,617 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#10 0/3 2,621 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#11 0/3 2,691 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#12 0/3 2,621 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#13 3/3 2,625 MiB 0,004 s OK
#14 0/3 2,625 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#15 0/3 2,629 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#16 3/3 2,625 MiB 0,004 s OK
#17 3/3 2,695 MiB 0,000 s OK
#18 0/3 2,641 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#19 0/3 2,637 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#20 0/3 2,641 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#21 0/3 2,641 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#22 0/3 2,730 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#23 0/3 11,258 MiB 0,140 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#24 0/3 8,957 MiB 0,121 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#25 0/3 8,730 MiB 0,122 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#26 0/3 5,641 MiB 0,105 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#27 0/3 4,715 MiB 0,099 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#28 0/3 9,730 MiB 0,140 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#29 0/3 8,734 MiB 0,128 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#30 0/3 5,711 MiB 0,105 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#31 0/3 4,773 MiB 0,099 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#32 0/3 3,914 MiB 0,094 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#33 0/4 2,617 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>

Ocenjevani program (dolenjec.cpp):
#include<stdio.h>
#include<vector>

using namespace std;

struct n{
 vector<int> s;
 char g;
};

vector <char> color;
vector <n> adj;
int f =0;

bool dfs(int v){
 color[v]=1;
 for(int a: adj[v].s){
  if(color[a]==0){
   if(dfs(a)){
    if(adj[a].g && !f){
	f=1;
	printf("DA\n");
	return 0;
    }
    return 1;
   }
  }else{
   return 1;
  }
 }
 return 0;
}int main(){
 int n, m,d, q;
 scanf("%d%d%d%d", &n, &m, &d, &q);
 adj.resize(n+5);
 color.assign(n+5, 0);
 for(int i=0;i<n;i++)
  adj[i].g=0;
 for(int i=0;i<d;i++){
  int t;
  scanf("%d", &t);
  adj[t].g=1;
 }
 for(int i=0;i<m;i++){
  int t1, t2;
  scanf("%d%d", &t1, &t2);
  adj[t1].s.push_back(t2);
 }
 if(dfs(q)){
  printf("DA\n");
  return 0;
 }
 if(!f){
  printf("NE\n");
 }
 return 0;
}