Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
bizgeci-2018 Podnapisi Python 3 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 10. maj '18 @ 17:37

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/7 8,488 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 82, in <module>
  inp = input()
EOFError: EOF when reading a line
#2 0/7 8,652 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 82, in <module>
  inp = input()
EOFError: EOF when reading a line
#3 0/7 8,563 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 82, in <module>
  inp = input()
EOFError: EOF when reading a line
#4 0/7 9,262 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 82, in <module>
  inp = input()
EOFError: EOF when reading a line
#5 0/7 8,555 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 82, in <module>
  inp = input()
EOFError: EOF when reading a line
#6 0/7 8,496 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 82, in <module>
  inp = input()
EOFError: EOF when reading a line
#7 0/7 8,492 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 82, in <module>
  inp = input()
EOFError: EOF when reading a line
#8 0/7 8,559 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 82, in <module>
  inp = input()
EOFError: EOF when reading a line
#9 0/7 8,656 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 82, in <module>
  inp = input()
EOFError: EOF when reading a line
#10 0/7 8,590 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 82, in <module>
  inp = input()
EOFError: EOF when reading a line
#11 0/7 8,578 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 82, in <module>
  inp = input()
EOFError: EOF when reading a line
#12 0/7 8,652 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 82, in <module>
  inp = input()
EOFError: EOF when reading a line
#13 0/8 8,652 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 82, in <module>
  inp = input()
EOFError: EOF when reading a line
#14 0/8 8,477 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 82, in <module>
  inp = input()
EOFError: EOF when reading a line

Ocenjevani program (pod.py):
shift = input().split(':')
h = int(shift[1])
m = int(shift[2])
s,mili = map(int,(shift[3]).split(','))

def tostr(s):
  if s < 10:
    return "0" + str(s)
  else:
    return str(s)

def zamakni(interval):
  cas = interval.split(" ")
  cas1 = cas[0]
  cas2 = cas[2]
  c1 = cas1.split(':')
  h1 = int(c1[0]) + h
  m1 = int(c1[1]) + m
  s1, mili1 = map(int, (c1[2]).split(','))
  s1 += s
  mili1 += mili

  c2 = cas2.split(':')
  h2 = int(c2[0]) + h
  m2 = int(c2[1]) + m
  s2, mili2 = map(int, (c2[2]).split(','))
  s2 += s
  mili2 += mili

  if mili1 >= 1000:
    mili1 -= 1000
    s1 += 1
  if s1 >= 60:
    s1 -= 60
    m1 += 1
  if m1 >= 60:
    m1 -= 60
    h1 += 1

  if mili2 >= 1000:
    mili2 -= 1000
    s2 += 1
  if s2 >= 60:
    s2 -= 60
    m2 += 1
  if m2 >= 60:
    m2 -= 60
    h2 += 1

  if mili1 < 10:
    mili1 = "00" + str(mili1)
  elif mili1 < 100:
    mili1 = "0" + str(mili1)
  else:
    mili1 = str(mili1)

  if mili2 < 10:
    mili2 = "00" + str(mili2)
  elif mili2 < 100:
    mili2 = "0" + str(mili2)
  else:
    mili2 = str(mili2)

  newcas1 = tostr(h1) + ":" + tostr(m1) + ":" + tostr(s1) + "," + mili1
  newcas2 = tostr(h2) + ":" + tostr(m2) + ":" + tostr(s2) + "," + mili2

  return(newcas1 + " " + cas[1] + " " + newcas2)

beri = True

while beri:
  ste = input()
  inter = zamakni(input())

  S = []

  S.append(ste)
  S.append(inter)
  inp = input()
  while inp != "":
    S.append(inp)
    inp = input()
    if inp is None:
      for v in S:
        print(v)
      beri = False
      break

  for v in S:
    print(v)
  print("")