Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
Muf Sveti gral C++ 100/100OK 10. maj '18 @ 17:25

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 5/5 3,031 MiB 0,000 s OK
#2 5/5 3,035 MiB 0,004 s OK
#3 5/5 3,105 MiB 0,000 s OK
#4 5/5 3,105 MiB 0,004 s OK
#5 5/5 3,031 MiB 0,000 s OK
#6 5/5 3,031 MiB 0,000 s OK
#7 5/5 3,035 MiB 0,004 s OK
#8 5/5 3,105 MiB 0,000 s OK
#9 6/6 3,035 MiB 0,004 s OK
#10 6/6 3,105 MiB 0,000 s OK
#11 6/6 3,031 MiB 0,004 s OK
#12 6/6 3,027 MiB 0,000 s OK
#13 6/6 3,031 MiB 0,004 s OK
#14 6/6 3,105 MiB 0,004 s OK
#15 6/6 3,105 MiB 0,004 s OK
#16 6/6 3,035 MiB 0,000 s OK
#17 6/6 3,035 MiB 0,000 s OK
#18 6/6 3,105 MiB 0,004 s OK

Ocenjevani program (svgral.cpp):
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <cmath>
#include <deque>
using namespace std;
int count_stevk(int n) {
  int i = 0;
  while(n!=0) {
    n/=10;
    ++i;
  }
  return i;
}
int *to_stevke(int num) {
  int * stevke = new int[10];
  for(int i = 0; i < 10; ++i) {
    stevke[i] = 0;
  }
  int i = 0;
  while(num != 0) {
    stevke[9-i] = num%10;
    num/=10;
    ++i;
  }
  return stevke;
}
void povecajEna(int *n) {
  for(int i = 9; i >= 0; --i) {
    ++n[i];
    if(n[i] <= 9) {
      break;
    }
    else n[i] = 0;
  }
}

int main()
{
  int n;
  cin >> n;

  int stevke[10];
  
  int st = count_stevk(n);

  int m = n - st * 9;
  int *stevke_cur = to_stevke(m);

  int c_stevk = 9;
  deque<int> solutions;
  while(m < n) {

    // preveri stevilo
    int sum = m;
    for(int i = 0; i < 10; ++i) {
      sum += stevke_cur[i];
      // sum += stevke_cur[i] * pow(10, 9-i);
    }
    // cout << sum << endl;
    if (sum == n) {
      solutions.push_back(m);
    }
    
    // povecaj
    povecajEna(stevke_cur);
    ++m;
    --st;
  }
  cout << solutions.size() << endl;
  for(int i = 0; i < solutions.size(); ++i) {
    cout << solutions.at(i) << endl;
    // cout << stevke_cur[i];
  }
}