Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
ayy-2018 Sveti gral C++ 100/100OK 10. maj '18 @ 17:11

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 5/5 3,176 MiB 0,000 s OK
#2 5/5 3,176 MiB 0,004 s OK
#3 5/5 3,109 MiB 0,004 s OK
#4 5/5 3,113 MiB 0,000 s OK
#5 5/5 3,113 MiB 0,000 s OK
#6 5/5 3,176 MiB 0,004 s OK
#7 5/5 3,043 MiB 0,004 s OK
#8 5/5 3,176 MiB 0,004 s OK
#9 6/6 3,043 MiB 0,004 s OK
#10 6/6 3,043 MiB 0,004 s OK
#11 6/6 3,176 MiB 0,004 s OK
#12 6/6 3,176 MiB 0,000 s OK
#13 6/6 3,172 MiB 0,004 s OK
#14 6/6 3,176 MiB 0,004 s OK
#15 6/6 3,039 MiB 0,000 s OK
#16 6/6 3,043 MiB 0,004 s OK
#17 6/6 3,172 MiB 0,004 s OK
#18 6/6 3,176 MiB 0,004 s OK

Ocenjevani program (killerrabit.cpp):
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <deque>
#include <sstream>

using namespace std;

int main()
{
  string stevilo;
  cin >> stevilo;
  deque<int> polje; //pravilne opcije


  stringstream ss;
  //stringstream ss1;
  string teststr;

  ss << stevilo;
  int koncno;
  ss >> koncno;

  int test = 1;
  int uspelih = 0;


  for(int i = 0; i < 100; i++){
    stringstream ss1;
    test = koncno - i -1;
    ss1 << test;
    ss1 >> teststr;

    if(test == 0){
      if(uspelih == 0){
        cout << 0 << endl;
        return 0;
      }else{
        cout << uspelih << endl;
        for(int u = 0; u < polje.size(); u++)
          cout << polje[u] << endl;
        return 0;
      }
    }

    for(int z = 0; z < teststr.length(); z++){
        //cout << - '0' + teststr[z] << endl;
        test = test - '0' + (char)teststr[z];
    }

    if(test == koncno){
      uspelih++;
      polje.push_front(koncno - i -1);
    }
  }

  if(uspelih == 0){
        cout << 0 << endl;
        return 0;
      }else{
        cout << uspelih << endl;
        for(int u = 0; u < polje.size(); u++)
          cout << polje[u] << endl;
      }
  return 0;
}