Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
rokavcki-2018 Priprava naloge Python 3 0/100Prekoračen čas (TLE) 19. apr '18 @ 19:57

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/11 16,109 MiB 0,719 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​47120009769886
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​47120013852231
<<<EOF>>>
#2 0/11 16,313 MiB 0,795 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​46934776158902
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​46934781048360
<<<EOF>>>
#3 0/11 16,297 MiB 0,780 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​47218269296322
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​47218273002750
<<<EOF>>>
#4 0/11 16,281 MiB 0,830 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​47098194766246
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​47098206909139
<<<EOF>>>
#5 0/11 16,188 MiB 4,502 s Prekoračen čas
#6 0/11 16,160 MiB 4,542 s Prekoračen čas
#7 11/11 8,500 MiB 0,000 s OK
#8 0/11 10,070 MiB 4,551 s Prekoračen čas
#9 12/12 8,496 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (urnik.py):
k, n = input().strip().split(" ")
k = int(k)
n = int(n)
pomembnost = [0]*n
cas = [0]*n

for i in range(n):
  t, p = input().strip().split(" ")
  pomembnost[i] = int(p)
  cas[i] = int(t)

cel_cas = sum(cas)
vsota = sum(pomembnost)
if k > cel_cas:
  print('Tekma bo polom')
else:
  min_v = vsota+1
  for dog in range(n):
    V = 0
    t = 0
    i = dog
    while t < k and i < (n-1):
      t += cas[i]
      V += pomembnost[i]
      i += 1
    t += cas[i]
    V += pomembnost[i]
    if t >= k:
      min_v = min([V, min_v])

  print(vsota - min_v)