Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
sSrcem-2018 Nič nas ne sme presenetiti! C++ 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 19. apr '18 @ 19:23

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/12 3,004 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​ALAARHM
NASLEDNJI
ALAARHM
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​ALAAAARHM
NASLEDNJI
ALAAAARHM
<<<EOF>>>
#2 0/12 2,805 MiB 0,004 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#3 0/12 3,145 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​ALAARHM
ALAARHM
ALAARHM
ALAARHM
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
<<<EOF>>>
#4 0/12 3,191 MiB 0,086 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#5 0/13 3,133 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​ALAARHM
ALAARHM
ALAARHM
ALAARHM
ALAARHM
Pravilen izhod:
​ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
#6 0/13 3,191 MiB 0,079 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#7 0/13 3,211 MiB 0,080 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#8 0/13 3,211 MiB 0,086 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu

Ocenjevani program (bilokajpatpat):
#include <iostream>

using namespace std;
//vnosne 7 3 1 2 3 2 4 2 4 7 6 5 5 4 3 1 2 3 4 1 2 3 6 1 6
//preverim če je mesto povzano z kakimdrugim mestom ki je v uporu
bool povezava(int vnos,int povezanomesto, int mesta[]){
  // cout<<"Mesto je "<<povezanomesto<<endl;
for (int i = 0; i< vnos;i++ )
{
  if (povezanomesto == mesta[i] )
    return true;
}
return false;
}

int main(){
  //int velikost = 5,scenariji;
  int velikost,vnos,scenariji;
  cin>>velikost>>scenariji;
  //cout<<velikost<<scenariji;
 // int ceste[8] = {2,1,2,3,2,4,1,5};

  int ceste[velikost-1]; //hrani ceste
  //int tacrna[scenariji];//hrani mesta /scenarije

  for(int i=0; i < velikost-1 ; i++)
  {
    int x,y;
    cin>>x>>y;
    ceste[2*i] = x;
    ceste[2*i + 1] = y;
  }
 for(int tone = 0; tone < scenariji ; tone++)
  {
    // cout<<"tu";


  int vnos;
  cin>>vnos;
  int mesta[vnos];
  for (int urban = 0; urban < vnos; urban++)
  {
    cin>>mesta[urban];
  }

  //int mesta[vnos]= {1,2,3};
/*
  int vnos;
  int mesta[vnos]; //ubistvu namest tacrne hrani mesta*/
  bool alarm = true;
  for(int j = 0; j < vnos ; j++) //za vsak scenarij
{
bool alarmmesta = false;
// za vsako povezavo
  for (int i = 0; i < velikost ; i = i + 2 ) // notranja zanka, preveri če to mesto je povezano z kirim mestom
  {

    bool preveri = false;
    //če je mesto v tej povezavi
      if (ceste[i]== mesta[j]){
        preveri = povezava(vnos,ceste[i+1],mesta);
      }
      else if (ceste[i+1]== mesta[j]){
        preveri = povezava(vnos,ceste[i],mesta);
      }
      if (preveri)
        {
          alarmmesta = true;
          i = velikost; //izhod iz zanke
        }

    /*         if(alarmmesta)
  cout<<"true"<<endl;
  else
  cout<<"false"<<endl;*/

    //cout<<alarmmesta<<endl;

  }
  if(!alarmmesta){
    alarm= false;
    j = vnos;

  }

}
if(alarm || vnos == 1)
  cout<<"ALAARHM"<<endl;
  else
  cout<<"NASLEDNJI"<<endl;  }
  return 0;
}