Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
vlakectomaz-2018 Puzzle Python 3 100/100OK 19. apr '18 @ 18:54

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 [več] 10/10 8,332 MiB 0,000 s OK
#2 [več] 10/10 8,430 MiB 0,000 s OK
#3 [več] 10/10 8,336 MiB 0,000 s OK
#4 [več] 10/10 8,438 MiB 0,000 s OK
#5 [več] 10/10 8,426 MiB 0,000 s OK
#6 [več] 10/10 8,449 MiB 0,000 s OK
#7 [več] 10/10 8,449 MiB 0,000 s OK
#8 [več] 10/10 8,438 MiB 0,000 s OK
#9 [več] 10/10 8,422 MiB 0,000 s OK
#10 [več] 10/10 8,363 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (puzzle.py):
class Koscek:
  # 0 left, 1 top, 2 right, 3 bottom
  def __init__(self, sides):
    self.sides_orig = sides
    self.set1 = set(sides)
    self.set2 = set("".join(x) for x in zip(sides, sides[1:]+sides[:1]))
    self.sides = sides
    
    
  def rotate(self,am):
    am = -am
    self.sides = self.sides_orig[am:] + self.sides_orig[:am]
    
  def candidates(self, side, char):
    candidates=[]
    for i in range(4):
      c = self.sides_orig[i]
      if(c==char):
        candidates.append((side-i+4)%4)
    return candidates
    
  def __repr__(self):
    return repr(self.sides)
    

def invert(char):
  if(char.islower()):
    return char.upper()
  else:
    return char.lower()

koscki = [Koscek(list(input())) for _ in range(9)]

field = [[-1 for _ in range(3)] for _ in range(3)]

used = [False for _ in koscki]

# y, x
coord={
  1: (1,1),
  2: (1,0),
  3: (0,1),
  4: (1,2),
  5: (2,1),
  6: (0,0),
  7: (0,2),
  8: (2,2),
  9: (2,0)
}

# side
sides={
  2: 2,
  3: 3,
  4: 0,
  5: 1
}

# num1, side1, num2, side2
corners={
  6: (3,0,2,1),
  7: (4,1,3,2),
  8: (5,2,4,3),
  9: (2,3,5,0)
}

def rekurzija(step):
  if(step==1):
    for i in range(9):
      field[1][1] = i
      used[i] = True
      if(rekurzija(step+1)):
        return True
      
      used[i] = False
    return False
  elif(step < 6):
    y,x = coord[step]
    side = sides[step]
    side_c = (side+2) % 4
    
    char_c = koscki[field[1][1]].sides[side_c]
    char_need = invert(char_c)
    kandidati = [i for i in range(9) if not used[i] and char_need in koscki[i].set1]
    for k in kandidati:
      kos = koscki[k]
      rots = kos.candidates(side,char_need)
      used[k] = True
      for r in rots:
        kos.rotate(r)
        field[y][x] = k
        
        if(rekurzija(step+1)):
          return True
      
      used[k] = False
    return False
  elif(step < 10):
    y,x = coord[step]
    n1,side1,n2,side2 = corners[step]
    y1,x1 = coord[n1]
    y2,x2 = coord[n2]
    c1 = invert(koscki[field[y1][x1]].sides[side1])
    c2 = invert(koscki[field[y2][x2]].sides[side2])
    niz = c1+c2
    kandidati = [i for i in range(9) if not used[i] and niz in koscki[i].set2]
    for k in kandidati:
      kos = koscki[k]
      rot1 = kos.candidates((side1+2)%4, c1)
      rot2 = kos.candidates((side2+2)%4, c2)
      cand = [r for r in rot1 if r in rot2]
      
      kos.rotate(cand[0])
      field[y][x] = k
      used[k] = True
      if(rekurzija(step+1)):
        return True
      
      used[k] = False
    return False
    
  else:
    return True
  
rekurzija(1)

for y in range(3):
  l,c,r = (koscki[field[y][0]], koscki[field[y][1]], koscki[field[y][2]])
  print(" %s %s %s " % (l.sides[1], c.sides[1], r.sides[1]))
  print("%s %s%s %s%s %s" % (l.sides[0], l.sides[2], c.sides[0],c.sides[2], r.sides[0],r.sides[2]))
  print(" %s %s %s " % (l.sides[3], c.sides[3], r.sides[3]))